Les boka – som bokmelder

På skolen har du kanskje vært borte i denne oppgaven: ”Skriv en bokmelding av en bok du har lest”. Det er ikke så lett! Grunnen er kanskje at du ikke tenkte på bokmeldinger da du leste boka?

bokstabel.gif

Oppgaven kan sammenlignes med denne: Tenk deg at noen spør deg å løpe fra A til B så fort du kan. Når du kommer fram, blir du spurt: Hvilken farge var det på husene du løp forbi? Og hva betyr det at husene har akkurat den fargen?
Poenget er: Du skal få lov til å lese boka som bokmelder, og ha sjansen til å finne ut underveis hva du vil si om boka.

Skriv mens du leser boka
Ta notater mens du leser, og skriv i boka om du kan! (Men absolutt aldri om det er en bibliotekbok, for bibliotekbøker tilhører alle. Å låne en bok på biblioteket som andre har skrevet i, er like gøy som å sitte ved siden av noen på kino som kommenterer alt som skjer i filmen!) – men altså: Skriv underveis. Skriv ned fine formuleringer, sett kryss der du syns det er noe som skurrer, eller sitater hvor det sies noe som er viktig for hele boka. Tenk etter om det er noe mønster i det du ser, eller om det er noe spesielt du reagerer positivt eller negativt på. Etterpå, når du skal skrive bokmeldinga, kan du bare ta fram notatene dine og se at halve jobben er gjort. Trenger du ideer til hva du kan se etter, finner du en forslagsliste nederst.

Velg deg en leser
Hvem skriver du bokmeldinga for? Det kan være greit å se for seg en leser. Skriver du for en som er yngre eller eldre enn deg? Hvem tror du kommer til å lese bokmeldinga? En i klassen? En lærer? En eldre mann som leser alt som står på trykk i lokalavisen, uansett? Det viktigste du må tenke på, er at bokmeldinga skal henge godt sammen og være behagelig å lese. Og husk: Det er heldigvis ikke ditt ansvar å lage reklamen, så du trenger ikke å kaste terninger eller si hvem du tror boka vil passe for.

Neste trinn: Skriv!