Bokprat

I prosjektet Bokprat på 7. og 8. trinn ser vi nærmere på hvordan litteratur kan fungere som en samtalestarter om vanskelige temaer.

Bokprat er et prosjekt som ser nærmere på hvordan litteratur kan fungere som en samtalestarter rundt vanskelige temaer.

I 2022 gjennomførte Foreningen !les en pilot der klasser fordypet seg i bøker og møtte forfatterne til nærmere samtaler etterpå.

Les mer her

Høsten 2023 gikk vi i gang med en ny runde, her er bøkene:

Oppgåver til bøkene i Bokprat 2023


Våren 2024:

Bokprat 2024: Opplegg til Ser du dette?