Tid for ti

Tid for ti er eit nytt lesetiltak for 7. trinn. Tiltaket inneheld ein antologi med utdrag frå ti nynorske titlar skrivne for målgruppa.

Opplaget er på 20 000 og sendes til påmeldte skuler i januar 2018.

Ei eiga nettside www.tidforti.no er knyte til aksjonen. Her er tekstane, bonusspor og lydfiler tilgjengeleg. Det er aktivitetar og konkurransar i aksjonsperioda, og ei eiga side for klassane. Her kan elevar gje tilbakemeldingar på tekstane i antologien. Til Tid for ti følgjer og ei lærarrettleiing.