Tid for ti

Tid for ti er ein leseaksjon for 7. trinn i samarbeid med Nynorsksenteret, Samlaget og andre nynorskaktørar.

Aksjonen går frå januar til juni kvart skuleår, og inneheld ein antologi med utdrag frå ti nynorske titlar skrivne for målgruppa. Aksjonen har ei eiga nettside tidforti.no, kor tekstane, bonusspor og lydfiler er tilgjengeleg, i tillegg til aktivitetar, konkurransar og ei lærarrettleiing.