Anmelderkurs

Her finner du en mal for hvordan du kan holde et anmelderkurs. Du må selv tilpasse opplegget til ditt besøk. Nederst finner du forslag til skriveoppgaver.

Mål for økten: Elevene skal komme i gang med å skrive et førsteutkast til en bokanmeldelse.

(kompetansemål: skrive kreative, informative, reflekterende og argumenterende tekster med begrunnede synspunkter og tilpasset mottaker, formål og medium)

 1. Fortelle om oppdraget: Hva er uprisen?
  – Fortell kort om deg selv og din erfaring med kritikk
  – Eneste litteraturpris hvor ungdom kårer årets beste ungdomsbok
  – Viktigheten av klassens jobb
  -Vis gjerne nettsiden: http://uprisen.no/
 2. Ulike måter å skrive om bøker på: Analyse/omtale/anmeldelse

En anmeldelse forteller om boka er god eller dårlig. Anbefaling til lesere. Tilbakemelding til forfattere/forlag/bibliotekarer.

3. A) Har forsiden noe å si? Hvilken forside er best? Kast terning.
B) Etterpå: Gå sammen to og to. Sammenlikn terningkastene dere har gitt. Begrunn for hverandre hvorfor dere har gitt de terningkastene dere har gitt.

4. A) Kaste terning: Tenk på en bok dere har lest. Hvilket terningkast ville du gitt den?
B) Gå sammen to og to. Begrunn terningkastet for hverandre.

5.    Når du skal skrive, tenk på dette:
-En betyr en bra ting, fem dårlige, eller ingen bra ting.
-To betyr to bra ting, fire dårlige.
-Tre betyr tre bra ting, tre dårlige
-Fire betyr fire bra ting, to dårlige
-Fem betyr fem bra ting, en dårlige
-Seks: Ingen dårlige ting.

Når du skal skrive anmeldelse, tenk på dette:

Hovedspørsmål: Hva gjør at denne boka fortjener det terningkastet du gir?
Hva vil du legge mest vekt på i din anmeldelse?

 

Leseopplevelsen: Er det noe som gjør deg irritert/berørt/sint/glad/trist/nysgjerrig? Hvorfor?
Hva er det forfatteren har gjort som får deg til å oppleve boka på denne måten?

Leseopplevelsen: Hva gjorde at du levde deg inn i handlingen (eller ikke)?
Var det karakterene, miljøskildringen eller handlingen?

Spenning: Hva ga deg lyst/ulyst til å bla videre?

Sjanger: Hva slags sjanger er dette? Hva kan vi for eksempel forvente av en grøsser? Innfrir den forventningene?

Språk: Var boka lett å lese? Hvorfor/hvorfor ikke? Synes du språkbruken passer til innholdet? Er den skrevet på en måte som gjør den spesielt interessant? Bruk gjerne sitater!

Originalitet: Har du lest noe liknende før, eller er dette helt annerledes? Er det bra?

Troverdighet: Tror du på historien? Er det som skjer sannsynlig (innenfor sin sjanger)?

Betydning: Lærte du noe nytt? Angår det deg?

Betydning: Varte boka etter at den var slutt? Hva tenkte du på?

(Når du skriver anmeldelse trenger du ikke å svare på alle disse spørsmålene. Plukk gjerne ut tre eller fire punkter som du velger å konsentrere deg om.)

6.
A) Se på punktene. Hva vil du legge vekt på i din anmeldelse?
B) Gå sammen to og to. Fortell hverandre hva dere vil legge vekt på i anmeldelsen og hvorfor.

7. Anmeldelsen bør inneholde:

 1. En fengende overskrift
 2. En ingress
 3. Et kort handlingsreferat. (Ikke mer enn tre setninger.)
 4. Din mening om boka (tenk på punktene over)
 5. Kort avslutning: Oppsummer hva som er bokas styrke eller svakhet. Bør andre lese den? Bør den nomineres til U-prisen.

8. Eksempler på tabloide overskrifter og eksempler på bokanmeldelser.

OPPGAVER:

-Lag en tabloid overskrift. Noe som vekker nysgjerrighet.

-Velg tre/fire av punktene som dere skal svare på.

-Skriv et førsteutkast til en anmeldelse.

Oppsummering i klassen:

-Overskrifter

-Hvilke punkter har elevene fokusert på?

Etterarbeid: Skriv ferdig førsteutkastet ditt og send det til kristin(at)foreningenles.no for tilbakemeldinger.

Nettressurser:
uprisen ligger alle tidligere anmeldelser. I Uprisen-hefte fra 2013/14 finner du tekster som egner seg som modelltekster. Her finner du eksempler på overskrifter og ingresser. Tekstene som er publisert er redigert.

Uprisens oppskrift på å skrive anmeldelse finner du her: http://uprisen.no/hvordan-skrive-en-anmeldelse/