For kritikere

På disse sidene finner du tips og opplegg for litteraturkritikeres besøk i Uprisen-klasser.

Uprisen-året:

Høsten: Ungdom anmelder årets ungdomsbøker. Kritikere holder skrivekurs for anmelderklasser.

Januar: Nominering

Våren: Syv klasser på 9. trinn utgjør juryen som leser de fem nominerte bøkene. Juryklassene får en kritikerfadder som kommer på flere besøk.

Ta kontakt med Foreningen !les om du ønsker å besøke klasser som kritiker.