2004: Besettelse

Vi har fått hjelp av Vera Micaelsen og Christian Marstrander fra NRK og Solveig Kloppen fra Idol til å utforme årets tXt-aksjon.

besettelseVelkommen til årets tXt-aksjon: Besettelse
Vi har fått hjelp av Vera Micaelsen og Christian Marstrander fra NRK og Solveig Kloppen fra Idol til å utforme årets tXt-aksjon. Målet med aksjonen er å gi ungdom mellom 13 og 16 et positivt møte med litteraturen. 135 000 har meldt seg på Besettelse fordelt på hele 713 skoler.

Aksjonsperioden
Vi har i år gjort aksjonsperioden ekstra lang: Oppstart er 8. september og avslutning 15. november. Dere trenger selvsagt ikke jobbe hele tida – perioden er så lang for å gi dere mer fleksibilitet til å passe opplegget inn i undervisningen.
Det er sjølsagt også mulig å bruke aksjonsmateriellet utenom denne perioden,
men da kan dere ikke regne med hjelp fra Foreningen !les. Alle prisvinnere blir
kåret og trukket ut kort tid etter den 15. november.

Pocketbok

I pocketboka er det utdrag fra 14 forskjellige bøker, inkludert en tegneserie og ei billedbok. Hovedpoenget med aksjonen er å få elevene til å lese disse tekstutdragene. Dette kan gjøres på mange måter, men for oss i !les er det viktig at aksjonen blir en spore til lystlesing. Vi har valgt en del tekster det skal være lett å snakke om i klassen, men vi håper at det også blir tid til at elevene får nyte tekstene i fred og ro.

Video
Sammen med pocketbøkene kommer det en videokassett. På kassetten presenteres åtte dramatiseringer av tekster fra pocketboka. Videoen varer i en halvtime, og er lagt opp som en episode av Idol. Solveig Kloppen, som også var programleder i Idol, presenterer en liksomkonkurranse hvor amatører og profesjonelle skuespillere konkurrer om å dramatisere tekstene i pocketboka. Denne videoen vil være både gjenkjennelig og underholdende for elevene. Biblioteker og bokhandlere som deltar vil også ha en kopi av videoen, og den vil bli lagt ut på nettsidene våre.

Konkurranse

Konkurransen i årets aksjon går som i fjor ut på å gjenkjenne korte dramatiseringer fra videoen og koble dem til riktig tekst. Reglene for konkurransen blir nøye forklart i videoen. Bakerst i pocketboka finnes et svarskjema som må være Foreningen !les i hende innen 15. november for at elevene skal få være med i trekningen av videokameraer, bokpakker og DVD-er. Konkurransen kan løses gruppevis, av klassen i felleskap eller av den enkelte elev. Det er heller ingen ting i veien for å sende inn både klasse- og enkeltsvar.
Årets konkurranse er mer utfordrende enn tidligere konkurranser. Vi kommer derfor til å legge ut
hint og hjelp på vår hjemmeside f.o.m. den 15. september.

Hørespill
Dette er en tilleggskonkurranse for dem som har lyst til å gjøre mer. Oppgaven er å lage et hørespill basert på en av tekstene i pocketboka. De fem beste hørespillene blir spilt inn i et av NRKs studioer med profesjonell tekniker og produsent. Bidraget blir sendt på radio, og den gruppen som får flest stemmer vinner et videokamera.
Bidraget kan leveres i hvilket format dere vil – men helst på CD. I tillegg vil vi gjerne ha manuskriptet vedlagt. På txt.no finner dere tips og råd om hvordan man lager hørespill. Der kan dere også laste ned lydeffekter og lignende.

Samarbeid
156 biblioteker og 31 bokhandlere deltar i årets aksjon. Her vil bøkene utdragene er henta fra være stilt ut, og noen steder vil de også ha andre aktiviteter i forbindelse med aksjonen. Vi håper at dere kan ta klassen med til bibliotek og/eller bokhandel i perioden og la elevene få muligheten til å skaffe seg bøkene utdragene er henta fra. På www.foreningenles.no finner dere en oversikt over de påmeldte. Det er også en god ide å samarbeide med disse om et forfatterbesøk i konkurranseperioden.

Lykke til med Besettelse!

Bokliste

Her finner du en oversikt over bøkene vi har hentet utdrag fra til årets aksjon.

Les mer