Årsmelding 2013

Årsmeldingen gjelder for perioden 1. januar til 31. desember 2013.

Foreningen !les ble stiftet 6. juni 2000, og er en videreføring av Aksjon Leselyst som ble etablert av sentrale aktører i bokbransjen i 1997.

Årsmeldingen gjelder for perioden 1.1.2013 til 31.12.2013.

1. Medlemmer

Foreningen !les har i 2013 hatt 32 medlemmer, fordelt på A- og B-medlemmer. Kontingenten var i 2013 på henholdsvis  13 500 kr og 2 000 kr. Foreningen har mottatt driftsstøtte fra Den norske Forleggerforening (75 000 kr) og  Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (50 000 kr).

A-medlemmer:                                           B-medlemmer:

 • Ark Bokhandel
 • Biblioteksentralen AL
 • Cappelen Damm
 • De norske Bokklubbene AS
 • Den norske Bokhandlerforening
 • Den norske Forfatterforening
 • Den norske Forleggerforening
 • Det Norske Samlaget
 • Forlagssentralen ANS
 • Gyldendal norsk forlag
 • H. Aschehoug & Co
 • Norli Gruppen AS
 • Norsk bibliotekforening
 • Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening
 • Norsk Oversetterforening
 • Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere
 • Juritzen forlag
 • Flamme Forlag
 • Grafill
 • Landslaget for norskundervisning
 • Lesesenteret UIS
 • Lydbokforlaget
 • Magikon forlag
 • Nasjonalbiblioteket
 • Norsk Barnebokinstitutt
 • Norsk Forfattersentrum
 • Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek
 • Norsk språkråd
 • 07 Aurskog
 • Schibsted
 • Skolebibliotekarforeningen i Norge
 • Utdanningsforbundet

2. Styret

På årsmøtet 18. april 2013 ble følgened styre valgt:

Kari Møller (leder) De norske Bokklubbene
Hege Newth Nouri* Norsk Bibliotekforening
Bjørn Ingvaldsen Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere
Sigmund Løvåsen Den norske Forfatterforening
Trine Stensen Den norske Bokhandlerforening
Ingvild Herzog Norsk Forfattersentrum
John Erik Riley Den norske Forleggerforening
Kjartan Vevle Biblioteksentralen
Kristin Ørjasæter Norsk Barnebokinstitutt
Marit Vestlie (vara) Nasjonalbiblioteket
Lars Aarønes (vara) Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening
Vigdis Lian* (vara) Norsk Oversetterforening

 

* Hege Newth Nouri og Vigdis Lian skiftet stilling i 2013 og ble i henhold til vedtektene erstattet av ny representant fra sine organisasjoner, henholdsvis Ann Berit Hulthin og Cecilie Winger.

3. Økonmi og Administrasjon

Foreningen !les hadde i 2013 et overskudd på kr 74 057 kroner mot budsjettert 1 180 kroner. Det gir ny egenkapital for Foreningen !les på kr 1 036 828.

Foreningen hadde i begynnelsen av perioden 3,5 faste prosjektlederstillinger, en åremålsstilling og en engasjementsstilling. I perioden har det vært flere som har vært ute i fødselspermisjon. Det ble ansatt en vikar i perioden, de øvrige permisjonene ble løst internt. Ansatte har i perioden vært: Wanda Voldner (daglig leder, i permisjon hele 2013), Kristine Isaksen (vikarierende daglig leder, i permisjon fom 1. mai), Vibeke Røgler (grafisk designer, vikarierende daglig leder fra og med 1. mai og ut året), Bjarte Bakken (prosjektleder, i permisjon 15. februar til 3. august), Ole Ivar Storø (prosjektleder), Lars Petter Sveen (prosjektleder, 50% fra og med 1. september) og Hilde Slåtto (vikariat prosjektleder).

4. Prosjekter og aktiviteter

Foreningen !les jobber for å inspirere til mer lesing og økt leseengasjement i befolkningen og særlig blant ungdom i alderen 13–19 år. Foreningen !les er en prosjektorganisasjon og har i 2013 hatt prosjekter i ungdoms- og videregående skole, i bibliotek, på fotballarenaen og friscenen.

I 2013 utviklet og fornyet Foreningen !les alle prosjektene, spesielt Uprisen og tXt-aksjonen, samtidig som det nyoppstarta sakprosamagasinet Faktafyk har hatt sitt første år. Det har blitt lagt særlig vekt på ungdoms innflytelse gjennom utvelgelse og lesning. Det er et sentralt mål for Foreningen !les å gi ungdom økt medbestemmelse og å løfte dem inn i den litterære debatten. Dette har preget prosjektene i 2013. I tillegg har det bidratt til et tettere samarbeid mellom prosjektene.

Anslagsvis 165.000 elever, 4000 lærere og 1400 bibliotekarer har deltatt på Foreningen !les sine prosjekt i 2013. I tillegg kommer fotballag og fotballspillere som har vært med på Hattrick. Det er verdt å merke seg at nærmere 1500 av de 165.000 elevene har fått ekstra tett oppfølging.

4.1 Ungdomsskolen

Ungdomsskolealderen er en viktig tid for å etablere engasjement for lesing, og Foreningen !les har i 2013 hatt en rekke prosjekter i samarbeid med elever og lærere i ungdomsskolen. Foreningen har lagt til rette for grundig arbeid med både skjønnlitteratur og sakprosa gjennom aksjonene tXt-aksjonen og Faktafyk, og arbeidet med kritisk lesing som metode gjennom den skjønnlitterære prisen Uprisen – årets ungdomsbok.

4.1.1 Uprisen – årets ungdomsbok

 

UPRISEN VINNERE_Fjestad og Kaurin

Ellen Fjestad og Marianne Kaurin vant Uprisen 2013. Her under prisutdelingen på Lillehammer. Foto Vibeke Røgler/Foreningen !les

Uprisen er i Norge en enestående ungdomsbokpris der ungdom kårer årets ungdomsbok. Siden 2010 har ungdom stått for både nominasjonsprosessen og juryarbeidet. Prisen blir delt ut på Litteraturfestivalen på Lillehammer. I 2013 ble Uprisen for første gang delt mellom to bøker: Ellen Fjestads Sammen skal vi holde himmelen og Marianne Kaurins Nærmere høst.

Vinnerbøkene ble kåret av en elevjury som bestod av 6 klasser fra ulike fylker. De nominerte bøkene ble lest i perioden februar-mai, og den siste uka i mai ble klassene samlet på Norsk Litteraturfestival på Lillehammer, hvor de gjennomførte storjurymøte og kåret vinnerene. I forbindelse med utdelingen av Uprisen fikk alle elevene også møte de nominerte forfatterne til samtale.

Nominasjonene til Uprisen er gjort på bakgrunn av den stadig voksende anmelderdatabasen på foreningenles.no/uprisen. Anmelderklasser anmelder alle årets norske ungdomsbøker i perioden august til desember. I 2013 har vi startet med grunnlaget for juryarbeidet som skal gjøres i 2014. For å styrke arbeidet med anmeldelser i klasserommet ble det avholdt kurs for lærerne til anmelderklassene i henholdsvis Bergen og Oslo. Det samme kurset var også tilrettelagt for lærere som deltok på tXt-aksjonen. I tillegg fikk fem av anmelderklassene besøk av kritiker Guri Fjeldberg som underviste i litteraturkritikk.

I 2013 fikk vi inn over 640 anmeldelser fordelt på 20 anmelderklasser.

Uprisen er en litterær pris som gjør ungdomslitteratur mer synlig. Uprisen skal også øke leseengasjementet hos elevene som deltar. Derfor er vi svært fornøyd med at så mange elever er involvert i alle ledd i prisen.

Uprisen gjennomføres i samarbeid med Den kulturelle skolesekken og Litteraturfestivalen på Lillehammer.

4.1.1 tXt-aksjonen

tXt_elever holder opp antologi

Lansering av tXt-aksjonen under Oslo Bokfestival i Spikersuppa i Oslo. Foto Vibeke Røgler/Foreningen !les

tXt-aksjonen har pågått siden 1997 og er Norges eldste og største leselystaksjon for elever i ungdomsskolen. I 2013 deltok 120.000, omtrent 70% av elevmassen i ungdomsskolen. Aksjonen bestod i 2013 av antologien Smak med 14 smakebiter fra ny norsk litteratur, lærerveiledning både på papir og på nett, film, lydbok og utvidede nettressurser.

Det har tradisjonelt vært administrasjonen i Foreningen !les som har stått for utvalget av tekster, men i 2013 var det ungdommens smak det ble lyttet til. Foreningen !les valgte å bruke langlista med de 10 best likte bøkene fra Uprisen, i antologien. De resterende fire utdragene er oversatte ungdomsbøker som administrasjonen i Foreningen !les stod for.

Sjangermessig er utvalget bredt, og det er tekster for både sterke og svake lesere. Tre av tekstene var på nynorsk, et av bidragene var en novelle, et fra en krimbok for voksne, og et var en tegneserie. Utdragene er valgt ut med tanke på å skape økt engasjement for lesing og motivere til videre lesing. Målet er ikke at alle skal like alt, men at alle skal like noe.

Lærerveiledningen ble i år laget av Hege Fjeld, lærer på Lundenes skole.

Aksjonen ble lansert fredag 13. september i forbindelse med Oslo Bokfestival. Det ble avholdt to seminarer for lærere om aksjonen, henholdsvis fredag 30. august i Oslo og mandag 2. september i Bergen. Disse seminarene var i samarbeid med Uprisen.

En bred evaluering av tXt-aksjonen blant lærere og elever vil bli gjennomført i januar/februar 2014.

4.1.3 Sakprosamagasinet Faktafyk


Faktafyk E_magasinFaktafyk OMSLAG.indd

Faktafyk er et sakprosamagasin for ungdomskolen, som ble lansert for første gang høsten 2012. Magasinet fikk svært gode tilbakemeldinger, og Foreningen !les har i 2013 arbeidet med det nummeret som skal ut til skolene i januar 2014.

Målet med Faktafyk er å gjøre unge lesere nysgjerrig på sakprosasjangeren. Magasinet inneholder utelukkende tekster fra sakprosasjangeren og utdrag fra fagutgivelser for ungdom og voksne. Tematisk spenner magasinet vidt for å nå flest mulig lesere.

Foreningen !les står som utgiver, og prosjektleder har fungert som redaktør. Ressursgruppa med ungdom som har gitt innspill til tXt-aksjonen har også bidratt i Faktafyk og fungert som redaksjonsråd for magasinet. Foreningen !les valgte i 2013 å stå for design til bladet selv.

Lærere meldte på 125 000 elever eller ca 70 % av alle ungdomsskoleelever i landet innen fristen i november. Dette er omtrent det samme opplaget som sist nummer, noe som tyder på at magasinet er godt likt. Mange av klassene som meldte seg på tXt-aksjonen, meldte seg også på Faktafyk.

I tillegg til magasinet består Faktafyk av en omfattende lærerveiledning på nett, utarbeidet av Hege Fjeld.

I 2013 har det blitt brukt ekstra ressurser for å lage en god e-magasinløsning. I e-magasinet for Faktafyk 2014 (faktafyk.no) kan man lese hele magasinet, samt ekstra bonusspor til utvalgte artikler. Det ligger også mye ekstramateriell, fra musikk og filmer til psykologieksperiment, som elevene kan lese og bruke.

4.2. Videregående skole

Både Ungdommens kritikerpris og Rein tekst har vist hvordan ambisiøse litteraturprosjekter synliggjør svært gode lesere og gjør ungdom som tidligere ikke har lest til lesere. I 2013 har Foreningen !les hatt Rein tekst og Ungdommens kritikerpris som prosjekter for videregående skole. I tillegg har vi arbeidet med debattboka Sånn er det bare.

4.2.1 Rein tekst

 

COVER_rein tekst 2013.indd

Omtrent 36.000 elever har deltatt på Rein tekst  2013/2014. Det er økning fra tidligere år. Rein tekst består i hovedsak av Rein tekst-antologien. I 2013 var det 13 smakebiter fra nye bøker. Tre av utdragene var på nynorsk, ett var utdrag fra en tegneserie, ett var dikt, og tre var sakprosa. Rein tekst innholder utdrag fra voksenbøker, men i år ble det også tatt med utdrag fra en ungdomsbok.

Rein tekst er bygget over samme lest som tXt-aksjonen. I 2013 bestod Rein tekst av en antologi og en lydbokversjon av antologien. I tillegg var det lagt ut ekstramateriell til alle utdragene i antologien, på foreningenles.no. Det var også laget en lærerveiledning som lå på nettet, utarbeidet av lærer Johanne Nordhagen fra Hamar katedralskole.

Foreningen !les samarbeidet med Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB) om produksjonen av lydboka.

Evalueringen av Rein tekst 2013/2014 skjer i januar/februar 2014.

4.2.2 Ungdommens kritikerpris

 

UKP_Vinneren

Vinner av Ungdommens kritikerpris Eivind Hofstad Evjemo sammen med elev fra storjuryen og Kunnskapsministeren. Foto Vibeke Røgler/Foreningen !les

Ungdommens kritikerpris ble delt ut den første torsdagen i mars på Litteraturhuset. Vinneren var Det siste du skal se er et ansikt av kjærlighet av Eivind Hofstad Evjemo. Alle de ni juryklassene var tilstede under utdelingen, og det var også kunnskapsminister Kristin Halvorsen og de nominerte forfatterne.

Juryklassene til Ungdommens kritikerpris leste og arbeidet med de åtte nominerte bøkene fra november 2012 til mars 2013. Den 28. februar møttes to elever fra hver av de ni klassene til storjurymøte i Oslo. Her diskuterte de seg fram til vinneren av prisen.

UKP_Forfattermøter 1

Forfattermøter med juryklassene på Litteraturhuset i Oslo. Trude Marstein og Per Petterson. Foto Vibeke Røgler/Foreningen !les

UKP_Storjury_UKP_2013

Storjuryen består av to representanter fra hver juryklasse. Foto Vibeke Røgler/Foreningen !les

Målet med prisen er å synliggjøre ungdommens litterære smak. Prisen er inspirert av den franske prisen ”Goncourt des lycéens” og ble i 2012 delt ut for åttende gang i Norge. I arbeidet med prisen utvikler elevene kompetanse til å lese og vurdere avanserte litterære verk. I snitt har elevene lest seks bøker. 60 prosent av elevene sier de har fått bedre leseferdighet av å være med.

Høsten 2013 startet arbeidet med Ungdommens kritikerpris for bøker utgitt i 2013. 42 klasser søkte om å få delta. Av de sju som ble plukket ut er linjene allmenfag, teknisk allmen fag, media og kommunikasjon, og toppidrettslinje. Lærere og skolebibliotekarer som står ansvarlige for gjennomføringen i klassene møttes på et seminar i Oslo i oktober. Alle klassene får i leseperioden (november-februar) besøk av en kritikerfadder to eller tre ganger.

Styringsgruppa for Ungdommens kritikerpris har i perioden hatt følgende medlemmer: Anne Merethe Prinos (Norsk kritikerlag), Martin Minken (Utdanningsforbundet), og Kari Marstein (Forleggerforeningen).

4.2.3 Debattbok: Sånn er det bare – Stemmerettsjubileet 2013

 

DEBATTBOK_Alle_prominente_rektor_Munch_holder_boka

Lansering på Fyrstikkalleen skole i Oslo, med stortingspresidenten, statsråder og lederen for Stemmerettskomiteen. Foto Vibeke Røgler/Foreningen !les

I 2013 var det 100-års jubileum for stemmeretten for kvinner i Norge. I den anledning ga Stemmerettskomiteen, sammen med Stortinget og Regjeringen, alle videregående skoler debattboka Sånn er det bare i gave. Boka ble gitt ut av Aschehoug, men Foreningen !les stod for formidlingen.

DEBATTBOK_Alle_debattgeneralene

Debattgeneralene. Foto Vibeke Røgler/Foreningen !les

Foreningen !les opprettet nettstedet sannerdetbare.no til boka. Her var det mulig å finne ekstramateriell til alle tekstene, nyhetssaker og annet. Det var også mulig for lærerne å bestille debattgeneraler. En debattgeneral kom på besøk til klassene og arrangerte debatter med utgangspunkt i en eller flere av tekstene fra Sånn er det bare. Foreningen !les arrangerte 30 debatter fordelt på 30 dobbeltimer på 19 skoler over hele landet. Tilbakemeldingene på Debattgeneralene har vært positive. Foreningen !les stod ikke selv for utsendelsen av boka, noe som gjorde det vanskelig å skape kontaktflater mellom Foreningen !les og skolene.

Prosjektet med Sånn er det bare ble avsluttet i 2013. Foreningen !les har samarbeidet med Aschehoug, Stemmerettskomiteen (oppnevnt av regjeringen) og Barne- og likestillings- og inkluderingsdepartementet i dette prosjektet.

4.3 Litteraturformidling på alternative arenaer

Foreningen !les er også aktive på andre arenaer enn skole og bibliotek. Hat trick – litteratur, formidling og fotball har blitt gjennomført i 2013, og Foreningen !les har arrangert NM i poesislam. I tillegg har Foreningen !les gjennomført formidlingskurs for bibliotekarer.

4.3.2 Hat trick – litteratur, formidling og fotball

 

HAT TRICK Lansering Grüner

Hat trick: Kulturminister Hadia Tajik ( AP) og forfatter Arild Stavrum sammen med Grüner-spillere. Foto: Vibeke Røgler/Foreningen !les

Målsettingen med Hat trick er å inspirere fotballungdommer til å lese mer ved å gjøre litteratur og formidling tilgjengelig på fotballarenaen. Leseagenter oppsøker klubber og klubbhus aktivt på oppdrag fra Foreningen !les, og lag som deltar i prosjektet får en bokbag med nøye utvalgte bøker. Det har blitt utviklet et tipshefte og en introduksjonsfilm i formidling, samt boklister til bruk i prosjektet.

HAT TRICK LANSERING

Stig Inge Bjørnebye oppfordrer fotballungdommen til å lese. Foto Vibeke Røgler/Foreningen !les

Sommeren 2013 kom det uventet ekstra midler til Hat trick, noe som gjorde det mulig med økt aktivitet og som legger til rette for videreføring i 2014. Dette gjorde det også mulig å foreta et større innkjøp av litteratur og bokbager til bruk i prosjektet. Det har blitt delt ut over 35 fulle bokbager til bredde-, topp- og landslag. Ved utgangen av 2013 er nærmere 160 leseagenter knyttet til nettverket i Hat trick.

HAT TRICK_BjørndalIV

Fotballguttene på Bjørndal IF fikk besøk av leseagent Drifa Gudmundsdottir etter trening.

Hat trick er et prosjekt som har vekket en del oppmerksomhet, og prosjektleder har holdt flere foredrag og vært deltager i debatter om temaet. Spesielt kan det nevnes at det svenske kulturrådet ønsker å etablere et prosjekt basert på erfaringene fra Hat trick. I Norge deltok kulturminister Tadia Hadjik på kick off i august hos Grüner IL.

Et viktig element i prosjektet er å fremheve lesende rollemodeller. Foreningen !les har i 2013 filmet seks spillere på toppnivå som forteller om sin fotballhverdag og litteraturinteresse og som kommer med sine leseanbefalinger. Dette tiltaket er inspirert av et lignende prosjekt i Premier League i England, «Premier League Reading Stars».

Ressursgruppen til Hat trick har i 2013 bestått av forfatter Thorvald Steen, breddesjef i Norges Fotballforbund, Stig Inge Bjørnebye, forfatter Arild Stavrum og tidligere landslagsspiller, Lise Klaveness, samt leseagentene Stig Elvis Furset og Mari Nordø Pettersen.

4.3.3 Formidlingskurs

 

FORMIDLINGSKURS_Trygve og Marit

Trygve Ramnefjell og Marit Hallen.

Formidlingskurset var en videreføring fra kurset som Foreningen !les holdt åtte av i 2012. I 2013 holdt Foreningen !les 9 kurs. Målet med kursene var de samme som i 2012: å inspirere bibliotekarer til å formidle på nye arenaer, samt å rekruttere bibliotekarer som leseagenter for Hat trick og Den kulturelle nistepakka. Kurset ble støttet av Nasjonalbiblioteket og var gratis for deltakerne. Samtlige kurs ble gjennomført i samarbeid med fylkesbibliotekene i henholdsvis Molde (Møre og Romsdal), Ålesund (Møre og Romsdal), Tromsø (Troms), Sarpsborg (Østfold), Bergen (Hordaland), Oslo (Akershus), Elverum (Hedmark), og Lillehammer (Oppland). Til sammen deltok i overkant av 160 bibliotekarer på formidlingskursene.

Kursets innhold var en blanding av teori og praktiske øvelser. Foreningen !les har hatt ansvar for den teoretiske delen, som tar utgangspunkt i foreningens aksjoner og tilnærming til litteraturformidling. Bibliotekar Marit Hallen har vært ansvarlig for de praktiske øvelsene i muntlig formidling. Hvert kurs har også hatt et innslag med erfaringer fra formidling lokalt i fylket.

Kurset er evaluert av deltakerne i en spørreundersøkelse, og ble svært godt mottatt i samtlige fylker. Det har blitt arrangert et oppsummeringskurs, og ett til skal bli arrangert på nyåret 2014.

4.3.1 NM i poesislam

 

NM I POESISLAM FINALETaro får pokal

Årets norgesmester i Poesi slam Taro Vestøl Cooper mottar pokalen av Heidi Marie Vesterheim. Foto Vibeke Røgler/Foreningen !les

Poesislam er det prosjektet som i størst grad klarer å inkludere deltakere med ulike nasjonaliteter. Poesislam er dessuten med på å trekke deltakere og publikummere som ikke er en del av det etablerte litterære miljøet.

Foreningen !les har siden 2005 stått som arrangør av norgesmesterskapet i poesislam. I 2013 har Foreningen !les sammen med lokale arrangører, stått bak seks delfinaler, og selv stått som arrangør av finalen.

NM I POESISLAM DELFINALE LILLEHAMMER Hannah Wozene Kvam_4_NETT

Hannah Wozene Kvam vant knepent over Kjetil Almelid i delfinalen i NM i Poesislam på Litteraturfestivalen på Lillehammer. Foto: Vibeke Røgler/Foreningen !les

I 2013 ble delfinalene holdt i: Lillehammer, Trondheim, Tromsø, Gvarv i Telemark, Kirkenes og Oslo. Delfinalearrangørene har fått tett oppfølging av Foreningen !les.

22. november ble Taro Vestbøl Cooper kåret til ny norgesmester i et stappfullt Caféteatret på Grønland i Oslo. Det var over 120 publikummere til stede.

Foreningen !les har samarbeidet med følgende aktører i 2013 om poesislam: Litteraturfestivalen Ordkalotten i Tromsø, Studentersamfundet i Trondheim, Litteraturfestivalen på Lillehammer, Litteraturuka i Drammen og Kartfestivalen.

5. Informasjon og synlighet

 

BARNEBOK QUIZ PÅ LILLEHMMER Solfaktor-50-og-kulturminister

Kulturministeren overrakte pokalen til vinnerlaget av årets barne- og ungdomsbokquiz på litteraturfestivalen på Lillehammer. Foto: Vibeke Røgler/Foreningen !les

Foreningen !les har i perioden vært en synlig forkjemper for lesing og lesestimulerende tiltak. Foreninen !les har i 2013 vært aktiv på sosiale medier (Facebook og twitter) og flere ganger blitt intervjuet i både nasjonal- og lokalmedia. I løpet av 2013 ble det også en fast avtale med flere bransjemedier (Bok og Samfunn, Norsklæreren og Bok og bibliotek) om faste bidrag.

Høsten 2013 var det usikkerhet knyttet til midler til videre drift. Dette førte til flere store oppslag i media, og støtteerklæring fra flere.

Foreningen !les deltar jevnlig på debatter og arrangementer der lesing er et tema. I 2013 arrangerte foreningen også selv flere arrangementer, i forbindelse med de ulike prosjektene.

NBU PRISEN

Hele administrasjonen var til stede og mottok NBU-prisen.

NBU-prisen deles ut hvert år av Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere og går til en person eller institusjon som har utført et prisverdig arbeid for norsk barne- og ungdomslitteratur. For 2013 besluttet NBUs styre å tildele prisen til Foreningen !les.