Styret

Styret er Foreningen !les´ øverste organ mellom årsmøtene.

Leder:

  • Espen Ophaug

Styremedlemmer:

  • Gunnar Vilberg
  • Brynjulf Jung Tjønn
  • Arne Svingen
  • Ragnfrid Trohaug
  • Tove Stjern Frønes
  • Ole Ivar Burås Storø

Vara:

  • Morten Solheim

Kort presentasjon av styret:


ESPEN OPHAUG

Espen Ophaug er Seniorrådgiver i Riksantikvaren. Ophaug har vært byutviklingspolitiker i Oslo bystyre fra 2011-19 og leder av Oslo Venstre fra 2014-20. Han har vært ansatt og tillitsvalgt i LLH (foreningen FRI) og organisasjonssekretær i Norsk Bibliotekforening.


GUNNAR VILBERG

Gunnar Vilberg er formidlingsrådgiver og produsent ved fylkesbiblioteket/DKS i Viken.


BRYNJULF JUNG TJØNN

Brynjulf Jung Tjønn er forfatter og leder i Den norske Forfatterforening. (Foto: Maria Kleppe Vihovde/Cappelen Damm).


ARNE SVINGEN

Arne Svingen er forfatter for barn, ungdom og voksne. Svingen er styremedlem i Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere (NBU). (Foto: Marlene Miller Svingen).


RAGNFRID TROHAUG

Ragnfrid Trohaug er forlagssjef for barne- og ungdomslitteratur i forlaget Cappelen Damm og forfatter av blant annet barne- og ungdomsbøker. (Foto: Cappelen Damm).


TOVE STJERN FRØNES

Tove Stjern Frønes er forsker ved Institutt for lærererutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo, og har arbeidet med elevers leseforståelse i nasjonale pr.ver og PISA siden 2007. (Foto: UIO).


OLE IVAR BURÅS STORØ

Ole Ivar Burås Storø er prosjekt- og kommunikasjonsansvarlig i Foreningen !les. Han er ansattrepresentant i styret. (Foto: Naomi Garseth).

MORTEN SOLHEIM
Morten Solheim er seksjonsleder i Utdanningsforbundet og barnebokforfatter. Han er utdannet barnehagelærer med master i barnehagepedagogikk, og har gått på forfatterutdanningen ved Norsk barnebokinstitutt (NBI). (Foto: Eigil Korsager).