Styret

Styret er Foreningen !les´ øverste organ mellom årsmøtene.

Leder:

  • Renée Rasmussen

Styremedlemmer:

  • Trine Stensen
  • Brynjulf Jung Tjønn
  • Taran Bjørnstad
  • Gunnar Vilberg
  • Thom B. Jambak
  • Troels Posselt

Vara:

  • Kristine Isaksen

Presentasjon av styremedlemmene:


Renee Rasmussen var LO-sekretær fra 2013 til 2017. Hun ble valgt til forbundsleder i Musikernes fellesorganisasjon i 2009, og var leder i MFOs fylkeslag for Vestfold, Buskerud og Telemark til 2002. Hun sitter også i styret i LO stat, og flere styreverv i kulturlivet, nasjonalt og internasjonalt, bl.a. som medlem av Utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstnere.


Trine Stensen er direktør i Den norske Bokhandlerforening.


Brynjulf Jung Tjønn er forfatter og forlagsredaktør i Det Norske Samlaget.


Taran Bjørnstad er forfatter og leder av Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere


Gunnar Vilberg er formidlingsrådgiver og produsent ved fylkesbiblioteket/DKS i Viken fylkeskommune.


Thom B. Jambak er lærer og sentralstyremedlem i Utdanningsforbundet.


Troels Posselt er prosjektleder i Foreningen !les og ansattvalgt representant i styret.


Kristine Isaksen er seniorrådgiver i formidling i Norsk faglitterør forfatter- og oversetterforening.