Styret

Styret er Foreningen !les´ øverste organ mellom årsmøtene.

Leder:

  • Espen Ophaug

Styremedlemmer:

  • Martin Johanessen
  • Brynjulf Jung Tjønn
  • Linn T. Sunne
  • Gunnar Vilberg
  • Kari Spjeldnæs
  • Ole Ivar Burås Storø

Vara:

  • Kristine Isaksen

Presentasjon av styremedlemmene:

Styreleder: Espen Ophaug

Espen Ophag er organisasjonssjef i Fortidsminneforeningen. Han har vært byutviklingspolitiker i Oslo bystyre (2011-19) og leder av Oslo Venstre fra 2014-20. Ophaug har vært ansatt og tillitsvalgt i flere ulike perioder i LLH (Nå foreningen FRI), og organisasjonssekretær i Norsk Bibliotekforening med bl.a. ansvar for Skolebiblioketskampanjen. Han har en mastergrad i Styring og Ledelse fra OsloMet og er i ferd med å avslutte en mastergrad i Arkitekturvern fra AHO.

Styremedlemmer:


Martin Johannessen er lærer på Nyskolen i Oslo og programleder i podkasten «Rekk opp Hånda».


Kari Spjeldnæs er litteraturviter og har omfattende arbeidserfaring fra norsk bokbransje, som redaktør og direktør i bokklubb og forlag, med styreverv og foreningsarbeid. Nå er hun stipendiat ved Høyskolen Kristiania/Universitetet i Bergen der hun arbeider med en doktorgrad om lesing og digitalisering.


Linn T. Sunne er prisvinnende forfatter av skjønn- og faglitterære bøker for barn og ungdom. Hun er allmennlærer og bibliotekar, og arbeider i dag som rådgiver ved Innlandet fylkesbibliotek. Linn T. Sunne er bosatt på Dokka der hun også er varaordfører. (Foto: Julie Pike)


Brynjulf Jung Tjønn er forfatter og forlagsredaktør i Det Norske Samlaget.


Gunnar Vilberg er formidlingsrådgiver og produsent ved fylkesbiblioteket/DKS i Viken fylkeskommune.


Kristine Isaksen er seniorrådgiver i formidling i Norsk faglitterør forfatter- og oversetterforening.


Ole Ivar Burås Storø er Foreningen !les sin ansattrepresentant i styret. (Foto: Kristin Strøm).