Formål

Foreningen !les skal arbeide for å fremme lesing. Foreningen !les skal tydeliggjøre behovet for et bredt, omfattende og varig engasjement for lesing i Norge.

Foreningen !les skal stimulere til lesing gjennom synliggjøring og opplysning og ved å koordinere og initiere landsomfattende lesetiltak.

Foreningen !les skal være en ideell forening der eventuelle overskudd brukes til lesefremmende tiltak.