Formål

Foreningen !les skal arbeide for å fremme lesing i alle aldersgrupper og i alle samfunnslag. Foreningen !les skal tydeliggjøre behovet for et bredt, omfattende og varig engasjement for lesing i Norge. Foreningen !les skal stimulere til lesing gjennom synliggjøring og opplysning og ved å koordinere og initiere landsomfattende lesetiltak.

Foreningen !les skal medvirke til et samfunn hvor alle kan inneha de nødvendige leseferdighetene som gjør at de kan nå sine utdannings-, sosiale og kulturelle mål og kan nyte gleden av å mestre disse ferdighetene.

Hovedmålgruppen til Foreningen !les er ungdom og barn.

Lesing av skjønn- og faglitteratur er viktig fordi det både har en nytte- og egenverdi for leseren. Gjennom litteraturen får leseren mulighet til å fordype seg i handlingsforløp, situasjoner og karakterer. Lesing gir underholdning, og avkopling og er et gode i seg selv uavhengig av nytten.

Grunnleggende leseferdigheter er en forutsetning for et selvstendig liv. Det gjør det mulig å motta informasjon, tilegne seg kunnskaper og delta i et demokrati. I dagens informasjonssamfunn er lesing nøkkelen til individenes deltakelse i samfunnet og forståelsen av det.

Lesing bidrar til å utvikle språkferdigheter og språkforståelse, gi økt ordforråd og bedre evner muntlig og skriftlig. Gjennom skoleløpet er lesing og skriving viktig for å beherske samtlige fag, og i yrkeslivet stilles det stadige strengere krav til gode lese- og skriveferdigheter.

Lesing kan dessuten bidra til økt kreativitet, utvidede forståelseshorisonter for leseren selv og ens medmennesker, samt mer kunnskap om andre kulturer.

«Om vi blir bedre mennesker av å lese, vet jeg ikke. Men vi blir i hvert fall mer mennesker! For gjennom bøker lærer vi å se ting fra flere sider.» (Tor Åge Bringsværd, forfatter)