Vibeke Røgler

Nestleder, grafisk designer og prosjektansvarlig for Litteraturskap. Foreningen !les sin representant i Aksjon skolebibliotek

vibeke-rogler_foto-kristin-strom_nett
Vibeke Røgler (f. 1972) kommer fra Haslum i Akershus og har jobbet i Foreningen !les siden 2002. Hun er utdannet grafisk designer og har tidligere jobbet i reklamebyrået SLB og som trykkeriassistent for Grafisk Stentrykk. Vibeke sitter i Aksjon skolebibliotek-gruppen som arbeider for å styrke skolebibliotekene i Norge.

Tlf.: 941 29 000 / 977 31 830
Epost: vibeke@foreningenles.no

Foto: Kristin Strøm, 2017