Troels Posselt

Pedagog og prosjektansvarlig for Bokslukerprisen


Troels Jon Posselt (f. 1974) kommer fra Danmark og har jobbet i Foreningen !les siden mars 2014. Troels er ansvarlig for Bokslukerprisen og for våre lærerressurser. Han er litteraturviter og pedagog, og har tidligere jobbet som lærer i norsk og fransk i ungdomsskolen og videregående skole.

Tlf.: 941 29 000 / 467 84 590
Epost: troels@foreningenles.no

Foto: Kristin Strøm, 2019