Formidling

Strategi 2018–2020

Denne strategien varer ut 2020. En ny treårig strategi ble vedtatt på årsmøtet til Foreningen !les 7. mai 2020.

Les mer

Bærekraftsbiblioteket – Les for framtida!

Bærekraftsbiblioteket er et nasjonalt prosjekt for barn mellom 6 og 12 år. Prosjektet skal styrke barnas tro på seg selv som samfunnsaktører, og gi dem verktøyene de trenger for å delta i samtaler om stadig mer aktuelle temaer. Foreningen !les er en av flere organisasjoner som står bak tiltaket.

Les mer