Opplegg til bøkene i Bokprat

Bokprat er eit pilotprosjekt som skal sjå nærare på korleis litteratur kan fungere som ein samtalestartar mot mobbing. I piloten er det med 12 utvalde skular og fire bøker som på ulike måtar tek for seg tema. Her finn du læraroppgåver til bøkene.

Les meir her

Opprop: Styrk skolebibliotekene!

Ordningen som sikrer nye bøker til skolebibliotekene står i fare for ikke å bli videreført. Et samlet litteraturfelt krever at den videreføres med en varig styrking av norske skolebibliotek.

Les mer