Nyheter

Podkast: unge !leser

unge !leser – en podkast av Foreningen !les – om lesing, litteratur og litterære samtaler. Podkasten finnes på ulike plattformer. Se oversikt over episoder og lytt her!

Les mer

Fleire nynorske bøker, takk!

Sidan 2016 har Tid for ti formidla nynorske bøker til elevar på sjuande trinn i heile Noreg. Bøkene engasjerer, skapar gode samtalar i klasseromma og blir lånte ut på biblioteka. Likevel: Vi ønskjer oss fleire nynorske bøker for unge lesarar, og håper fleire forlag tek oppfordringa.

Les mer

Den store bokjakten på Sentralen

Søndag 3. september inviterte Foreningen !les til Den store bokjakten på Sentralen i Oslo. Julie Sandnes, student ved Litteraturformidling på Universitet i Oslo, har skrevet en kort oppsummering av familiearrangementet.

Les mer

Lesetimen 2023 i Norge

Fredag 8. september 2023 klokken 1900 arrangeres Lesetimen for andre gang i Norge. Vi oppfordrer alle til å sette av en time til å lese denne dagen.

Les mer

Foreningen !les på nordisk toppmøte

I forbindelse med Bokmässan i Gøteborg arrangeres det 27. september et nordisk toppmøte om litteraturpolitikk. Daglig leder i Foreningen !les, Vibeke Røgler, er invitert til toppmøtet for å kommentere under temaet, «Litteraturen i skolan, nationella krafttag för läslustfrämjande insatser och utökade skolbibliotek».

Les mer

Sosial litteraturformidling på Årstad

David Kvamme Høvik er litteraturformidlar og bibliotekansvarleg ved Årstad vidaregåande skule i Bergen. For han heng det sosiale tett saman med litteraturformidling, og i podkasten «Årstad leser» får elevane snakke entusiastisk om bøker.

Les mer