Nyheter

Høring: Forskrift til ny opplæringslov

Foreningen !les har levert høringsinnspill om forskriften til ny opplæringslov. Vi stiller oss bak Aksjon skolebiblioteks høringsuttalelse under del 4: «Samarbeid med foreldra, tilgang til skolebibliotek og saksbehandling som gjeld det fysiske skolemiljøet (kapittel 11)».

Les mer

Oppgåver til bøkene i Bokprat våren 2024

Bokprat er eit prosjekt som skal sjå nærare på korleis litteratur kan fungere som ein samtalestartar mot mobbing. Her kan du sjå læraroppgåver til dei fire bøkene som er med i prosjektet våren 2024.

Les mer

LNU-konferansen 2024: Må vi lese heile?

LNU-konferansen 2024 arrangeres 15. til 16. mars i Stavanger. Årets tema er: «Må vi lese heile? Korleis styrke litteraturlesinga i klasserommet». Foreningen !les bidrar med egen programpost.

Les mer

Tid for ti og Faktafyk

Det er framleis mogleg å bestille den nynorske antologien, Tid for ti 2024, for 7. trinn, og sakprosamagasinet, Faktafyk, i ungdomsskolen.

Les mer