Podkast: unge !leser

I podkasten unge !leser snakker unge lesere om bøker med forfattere og hverandre. Opptakene er fra forfattersamtaler i forbindelse med Bokslukerprisen, Uprisen og Ungdommens kritikerpris.

Lytt her!

Skolebibliotekar: Line H. Hjellup

Skolebibliotek er viktig for å utvikle engasjement for lesing og interesse for litteratur blant elever. I denne spalten vil vi fremover løfte frem dedikerte skolebibliotekarer rundt omkring i Norge.

Les mer

Foreningen !les på Lillehammer

Nå er det ikke lenge igjen til Litteraturfestivalen på Lillehammer er i gang. Foreningen !les deltar med egne og som bidragsyter i andres programposter. Her har vi samla en oversikt.

Les mer

Boktips på Nynorskdagen

Noregs Mållag og Norsk Målungdom har valt 12. mai som vår nasjonale markeringsdag. Hovudbodskapen er «skriv nynorsk på nynorskdagen»! Vi har i høve dagen samla eit utval boktips frå nynorske bøker.

Les mer

Skolebibliotekar: Hans-Petter Storemyr

Skolebibliotek er viktig for å utvikle engasjement for lesing og interesse for litteratur blant elever. I denne spalten vil vi fremover løfte frem dedikerte skolebibliotekarer rundt omkring i Norge.

Les mer

Skolebibliotekar: Anne Brit Ingholm

Skolebibliotek er viktig for å utvikle engasjement for lesing og interesse for litteratur blant elever. I denne spalten vil vi fremover løfte frem dedikerte skolebibliotekarer rundt omkring i Norge.

Les mer