Opplegg til bøkene i Bokprat

Bokprat er eit pilotprosjekt som skal sjå nærare på korleis litteratur kan fungere som ein samtalestartar mot mobbing. I piloten er det med 12 utvalde skular og fire bøker som på ulike måtar tek for seg tema. Her finn du læraroppgåver til bøkene.

Les meir her

Podkast: unge !leser

Podkasten unge !leser er i regi av Foreningen !les. I denne podkasten publiserer vi ulike samtaler om litteratur. Lytt her!

Les mer