Podkast: unge !leser

I podkasten unge !leser snakker unge lesere om bøker med forfattere og hverandre. Opptakene er fra forfattersamtaler i forbindelse med Bokslukerprisen, Uprisen og Ungdommens kritikerpris.

Lytt her!

Skolebibliotekar: Marcus Tiedemann Westbye

Skolebibliotek er viktig for å utvikle engasjement for lesing og interesse for litteratur blant elever. I denne spalten vil vi fremover løfte frem dedikerte skolebibliotekarer rundt omkring i Norge.

Les mer

Leseaksjoner: Viktig å inkludere alle

tXt er en nasjonal leseaksjon i ungdomsskolen, og Bokslukerprisen er en nasjonal leselystpris på mellomtrinnet. Det er viktig å inkludere alle elever i disse tiltakene. Med lydbok og punktskrift fra Norsk lyd- og blindeskriftbiblioek (NLB) kan flere være med.

Les mer

Skolebibliotekar: Ellen Margrete Svidal

Skolebibliotek er viktig for å utvikle engasjement for lesing og interesse for litteratur blant elever. I denne spalten vil vi fremover løfte frem dedikerte skolebibliotekarer rundt omkring i Norge.

Les mer

Nominerte til Bokslukerprisen

De ti nominerte bøkene i Bokslukerprisen 2022/23 er nå klare. 125 000 elever på mellomtrinnet skal i høst skal lese utdrag fra bøkene og deretter stemme fram sine fem superfinalister.

Les mer

Rein tekst skoleåret 2022/23

Foreningen !les får dessverre ikke levert Rein tekst-antologier til elever i videregående skole for skoleåret 2022/23. Som et alternativ vil vi tilby dere seks digitale utdrag med lydfiler av bøker fra tXt-antologien og andre tilbud.

Les mer