Våre nettressurser

De fleste av Foreningen !les sine tiltak er også tilgjengelige digitalt. Her finner dere en oversikt over våre ressurser på de ulike klassetrinn.

Les mer

    Ingen ny nasjonal leselyststrategi nå

    I desember fremmet Sosialistisk Venstreparti (SV) representantforslag på Stortinget om å utarbeide en ny nasjonal leselyststrategi. Stortinget har nå ferdigbehandlet saken. Forslaget fikk ikke flertall.

    Les mer