Juryklassene 2012/13

37 klasser søkte om være juryklasse for Ungdommens kritikerpris 2012/13. Klassene ble valgt ut på grunnlag av innsendte søknader, og det er tatt hensyn til geografisk beliggenhet og linje.

– 2D studiespesialiserande
– 2STA studiespesialiserande
– 2STC studieforberedande
 2MKAB media og kommunikasjon
– 2LGE energi- og miljøfag
– MD2M musikklinje
– 2AAA/B studiespesialiserande
– 3 påbygg/media og kommunikasjon
– 3STE entreprenørskap