Storjury/prisutdeling

Uprisen deles ut under Norsk Litteraturfestival på Lillehammer i slutten av mai. Her finner også storjurymøtet og forfattermøtene sted.

prisutdelerne_taler_NETTStorjurymøte

Dagen før prisutdelingen møtes to representanter fra hver juryklasse for å kåre den endelige vinneren. Dette møte kaller vi Storjurymøtet og finner sted på Lillehammer. Bare elevene og ordstyrer fra Foreningen !les får delta. Hvem som vinner holdes hemmelig fram til utdelingen. Det er viktig at representantene møter forberedt. Diskusjonen varer normalt to til tre timer. Som utgangspunkt for diskusjonen nominerer klassen to til tre titler som de vil kjempe for men representantene må være forberedt på å måtte diskutere alle de nominerte bøkene.

Når vinneren er kåret velges to elever fra storjuryen som skal skrive juryens begrunnelse. De samme elevene leser opp begrunnelsen og deler ut prisen på selve prisutdelingen.

Norsk Litteraturfestival betaler reise og evt. overnatting for to elever og en lærer.

Mens elevene diskuterer, møtes lærerne på et annet rom og evaluerer årets kåring.

Forfattermøter

Etter storjurymøtet er det forfattermøter. Alle juryklassene som er på Lillehammer får her sjansen til å møte de nominerte forfatterne og stille dem spørsmål.

Prisutdeling

Prisutdelingen foregår under Norsk Litteraturfestival på Lillehammer, siste torsdag i mai. Alle juryklassene inviteres og oppfordres til å overvære utdelingen. De nominerte forfatterne inviteres også til å være tilstede under utdelingen. Kvelden før vil det være mulig å delta på et arrangement hvor elevene møter forfatterne.

Det er ulikt fra fylke til fylke om klassene får sponset reise til utdelingen. Noen klasser samler selv inn penger og finansierer turen. Litteraturfestivalen er behjelpelig med å skaffe billig overnatting.

Mer om Norsk Litteraturfestival finner du her.

Norsk Litteraturfestival