Lærerseminar

Vi arrangerer lærerseminar for lærerne til anmelderklassene (i august) og juryklassene (i februar).

lærer

Vi arrangerer to lærerseminar i forbindelse med kåringen av Uprisen 2013/14.

  1. Seminar for lærere/bibliotekarer til anmelderklassene. Neste seminar: 28. august 2014 i Oslo. Program under.
  2. Seminar for lærere/bibliotekarer til juryklassene. Neste seminar: Januar 2015.

Neste seminar: Lærerseminar for anmelderklassene
Tid: 28. august 2014. KL. 10 til 15.
Sted: Litteraturhuset i Oslo

NB! Det kan komme endringer i programmet.

10.00 Kaffe, velkommen og presentasjon
10.10 Hvorfor Uprisen? Bakgrunn og erfaringer v/ Foreningen !les
10.20 Hva  er ungdomslitteratur? v/Foreningen !les
10.40 Praktisk informasjon v/ Foreningen !les
10.55 Pause
11.00 Uprisen og skolen v/Foreningen !les
11.30 Lunsj
12.15 Å lese kritisk i klasserommet. Hvordan skrive en anmeldelse? v/ Guri Fjeldberg.
15.00 Ferdig