Vær med og kåre årets beste ungdomsbok

Ønsker du å delta med din klasse? Da har du tre muligheter.

Vinnerne_NETTDu kan enten delta som

1. Anmelderklasse (Høstsemesteret): Alle norske ungdomsbøker fra inneværende år anmeldes på uprisen.no. 15 ungdomskoleklasser utnevnes til anmelderklasser. På bakgrunn av anmeldelsene nomineres 5 bøker. Vi trenger klasser til høsten 2014! Meld din interesse til bjarte@foreningenles.no
Mer informasjon her.

2. Nominasjonsjury (Januar): 3 ungdomskoleelever utgjør nominasjonsjuryen. Nominasjonsjuryen leser alle anmeldelsene og velger ut de 5 bøkene som har fått best anmeldelser. Ungdom søker om å få sitte i juryen. Utlysning i oktober.

3. Juryklasse (Vårsemesteret): 7 ungdomsskoleklasser utgjør juryen som skal nærlese de 5 nominerte bøkene og kåre en vinner. Juryklassene får tilsendt de nominerte bøkene. På storjurymøte møtes representanter for alle juryklassene. Bak lukkete dører diskuterer storjuryen seg fram til en vinner. Juryklassene rullerer mellom fylkene, og velges ut i samarbeid med DKS på fylkesnivå. Oversikt over juryklasser.