Anmelderklasser

Hver høst anmelder rundt 20 ungdomsskoleklasser årets norske ungdomsbøker.

Hver høst velges 20 ungdomsskoleklasser ut til å være Uprisens anmelederklasser..Alle landets ungdomsskoleklasser kan søke. Anmelderklassenes anmeldelser danner grunnlaget for nominasjonene til Uprisen.

Vanlige spørsmål:

1. Hvordan blir man anmelderklasse?
Send forespørsel til prosjektleder Bjarte Bakken: bjarte@foreningenles.no

2. Hvor mange bøker får vi tilsendt?
Hver klasse får ca. 15 bøker gratis tilsendt. Antall avhenger av klassens størrelse og hvor stor mange anmeldelser klassen klarer å levere. Bøkene beholdes av klassen/skolebiblioteket.

3. Må vi anmelde alle bøkene som kommer?
Ja! Alle bøkene må anmeldes to ganger. For at prisen skal tas seriøst må alle bøkene få et visst antall anmeldelser. Anmelderklassene forplikter seg til å levere anmeldelser.

4. Når kommer bøkene?
Bøkene sendes ut fa august til desember. I og med at bøkene utkommer utover høsten, kommer bøkene til klassen i flere omganger utover høsten.

5. Hva er fristen for levering av anmeldelser?
15. desember.

6. Kan andre anmelde bøkene?
Ja, alle ungdommer mellom 13 og 16 år kan anmelder. Men bare anmelderklassene får tilsendt bøker.