Lærerveiledning til Smak

Her kan du laste ned lærerveiledning til tXt Smak og PDF-er av de to oppgavesamlingene, "Smak 2013" og "Smak 2013, norske utgivelser". Alt finnes både på bokmål og nynorsk.

Lærer Hege Fjeld har laget lærerveiledningen i samarbeid med Foreningen !les.
Du får også introduksjonen til lærerveiledningen når du bestiller tXt Smak. Den finn du her på NYNORSK.

Opplegget.
Begge undervisningsoppleggene er delt inn i tre deler, og hver av delene kan brukes uavhengig av hverandre. I det ene opplegget, «Smak 2013» / «Smak 2013 NYNORSK» , brukes alle utdragene fra Smak 2013, og i den andre opplegget, «Smak 2013, norske utgivelser» / «Smak 2013, norske utgivelser NYNORSK«, brukes kun de norske utgivelsene fra Smak 2013. Det er vanskelig å si noe om tidsbruk, siden opplegget er laget slik at alle kan bruke så lang tid de ønsker på det. Det som er viktigst er at du venter med å dele ut Smak 2013 til du har funnet ut hva du ønsker å gjennomføre fra opplegget – siden den første delen dreier seg om å arbeide med assosiasjoner ut fra titler, omslagsillustrasjon og små utdrag.