Klassekonkurranse

I årets tXt-aksjon kan hele klassen delta. Vinn filmutstyr til klassen!

Gruppekonkurranse
Vinn filmutstyr til klassen!
Svarfrist 1. februar 2014. 

Filmkamera

I årets tXt-aksjon kan klassen delta i en ekstra spennende konkurranse. Dette er en utmerket måte å gjøre skoletiemen mer variert og praktisk!

Vi vil ha klassens tolking av Smak. Lag smaksprøver av visuelle og auditive opplevelsert basert på ett eller flere av utdragene i Smak.

Kriterier:
Bidraget må bygge på en eller flere tekster fra Smak, og ikke ha en varighet på over 10 minutter. Bidraget må være sammensatt av både det visuelle og det auditive. Foreningen !les må fritt kunne benytte alle innsendte bidrag.

Her er mulighetene mange. Klassen kan for eksempel lage film, bildefortelling eller hørespill av sine favorittutdrag. Konkurransen er også en god mulighet til å samarbeide mellom fag som norsk, kunst og håndverk, og produksjon for sal og scene.

Last opp filmen i YouTube, Vimeo e..l og send lenke til les@foreningenles.no.
Husk å skrive navn på skole, klassetrinn og kontaktdetaljer i e-posten.

Lykke til!