2006: Fristil

Med hjelp fra fantastiske artister som Side Brok og Harald Eia, tilbyr Foreningen !les en ferdig pakke med undervisningsopplegg, pocketbøker og DVD til alle.

Velkommen til årets tXt-aksjon: Fristil. Med hjelp fra fantastiske artister som Side Brok og Harald Eia, tilbyr Foreningen !les en ferdig pakke med undervisningsopplegg, pocketbøker og DVD til alle. Målet med aksjonen er å gi ungdom mellom 13 og 16 år et positivt møte med litteraturen. Fristil har 150.000 påmeldte, noe som er ny rekord.

txt_coverAksjonsperioden
Offisiell oppstart er 15. september og aksjonen avsluttes 16. november. Dere trenger selvsagt ikke jobbe hele tiden – perioden er så lang for å gi dere mer fleksibilitet til å passe opplegget inn i undervisningen. Det er selvsagt også mulig å bruke aksjonsmateriellet utenom denne perioden, men da kan dere ikke regne med hjelp fra Foreningen !les. Alle prisvinnere blir kåret og trukket ut kort tid etter den 16. november.

Pocketbok
I pocketboka er det utdrag fra 12 forskjellige bøker, inkludert en tegneserie og en billedbok. I tillegg har vi i år med nettbaserte tekster fra to vidt forskjellige sider. Vi har valgt å trekke frem dette mediet i år, ettersom mye av lesning blant ungdom foregår på nettet. I tillegg vil vi vise at dette også kan være en kilde til gode leseopplevelser.
Hovedpoenget med aksjonen er å få elevene til å lese disse tekstutdragene. Dette kan gjøres på mange måter, men for oss i !les er det viktig at aksjonen blir en spore til lystlesing. Vi har valgt en del tekster det skal være lett å snakke om i klassen, men vi håper at det også blir tid til at elevene får nyte tekstene i fred og ro.

DVD
Sammen med pocketbøkene følger det med en DVD. På den presenteres fem musikkvideoer av tekster fra pocketboka. Videoen varer i 12 minutter og inneholder to deler. I første del blir årets aksjon presentert av raperen Magne Flemmen, alias Definite. Han holder også et kort hip hop-verksted, der det er meningen at elevene kan bruke det de lærer til å skrive og sende inn sin egen rap til oss i en egen tilleggskonkurranse. Vi vil sette sammen en fagjury som vil kåre en vinner som får spilt inn sin rap i et musikkstudio.Her kan elevene laste ned en beat de kan bruke. I andre del vil dere få se fem musikkvideoer med kjente og ukjente artister. De har fått tildelt hvert sitt tekstutdrag fra pocketboken som de har skrevet en rap til. Biblioteker og bokhandlere som deltar vil også ha en kopi av videoen, og den vil bli lagt ut på nettsidene våre.

Konkurranse
Konkurransen i årets aksjon går ut på å gjenkjenne hvilke tekstutdrag vi har laget musikkvideoer til. Reglene for konkurransen blir nøye forklart i videoen. Bakerst i pocketboka finnes et svarskjema som må være Foreningen !les i hende innen 16. november for at elevene skal få være med i trekningen av en bærbar PC, IPod-er, bokpakker og DVD-er. Konkurransen kan løses av klassen i felleskap eller av den enkelte elev. En klasse vil i år vinne en intimkonsert med hip hop-gruppen Side Brok, og en klasse i hvert fylke vinner bokpakker. Det er heller ingen ting i veien for å sende inn både klasse- og enkeltsvar. Vær oppmerksomme på at vi har laget to svarkuponger, en for klassesvar og en for enkeltelever.
Gjennom hele aksjonsperioden vil vi hver uke legge ut en nettbasert konkurranse her, der vi kontinuerlig trekker vinnere som får en DVD hver. Glem heller ikke å gjøre elevene oppmerksomme på årets tilleggsoppgave; skrive og sende inn en rap til oss.

Lydbok
Årets lydbok er en Daisybok, dvs. at den har daisy-struktur og mp3 lyd. Boken kan avspilles i daisy-spiller og mp3 kompatibel CD spiller. Spornummer til hvert enkelt tekstutdrag leses i innholdsfortegnelsen, for å lette søkbarheten ved bruk av mp3 spiller. Den er tilrettelagt og produsert av Norsk lyd og blindeskriftbibliotek. Noen kan reagere på at de ikke har mottatt alle lydbøkene de har bestilt. Enkelte av bestillingene sto ikke i samsvar med bestilte bøker, så vi har gått inn og overstyrt antallet for å få en mer reell fordeling.

Samarbeid
74 biblioteker og 71 bokhandlere deltar i årets aksjon. Her vil bøkene utdragene er hentet fra være stilt ut, og noen steder vil de også ha andre aktiviteter i forbindelse med aksjonen. I de fleste Norli-butikkene vil elevene finne konkurransemateriell som gir dem mulighet til å vinne flotte premier. Seks vinnere får gavekort á kr 1500 som kan brukes hos Norli eller Sport1. De får også ekstra gode priser på alle bøker som er med i aksjonen, og alle får en gratis pocketbok mens tXt pågår. Se www.norli.no for mer informasjon. Vi håper at dere kan ta klassen med til bibliotek og/eller bokhandel i perioden og la elevene få muligheten til å skaffe seg bøkene utdragene er hentet fra. På www.foreningenles.no finner dere en oversikt over de påmeldte. Det er også en god ide å samarbeide med disse om et forfatterbesøk i konkurranseperioden.

Nettsider
Nettsidene www.foreningenles.no for lærere og www.txt.no for elevene, er en viktig del av aksjonen. Her vil dere finne flere forslag til aktiviteter, adresser til andre som deltar i aksjonen, erfaringer fra andre steder og hjelp og råd til selve konkurransen. Nettsidene er klare i til aksjonen starter i september.

Tilbakemeldinger
Vi legger ved et tilbakemeldingsskjema som vi blir svært takknemmelige over om dere kan bruke litt tid på å fylle ut og returnere til oss. Vi lager aksjonen for dere og ønsker at den skal fungere best mulig.

Lykke til med Fristil!

Bokliste

Her er bøkene vi har hentet utdrag fra til årets aksjon.

Les mer