Rapport

40.000 enkeltpersoner fra hele landet deltok i aksjonen i 2000. Les sammendrag her.

40.000 enkeltpersoner fra hele landet deltok i aksjonen i 2000. Det var fire ganger så stor oppslutning om aksjonen i fjor sammenlignet med i 1999. Tilbakemeldingene fra deltakerne har, med noen få unntak, vært positive.

Konseptet med utdrag fra nye tekster vil bringes videre i arbeidet med årets aksjon; Hypertekst. !les konkluderer med en vellykket aksjon, og håper forfatterbesøkene utover våren vil innfri forventningene om flere gode forfatter- og tekstmøter.

”Det har vært moro. Elevene har vært svært ivrige og engasjerte. Oppgavene var passe utfordrende for elevene. Noen foreldre deltok på lesevake. Vi var på skolens mediatek og leste bøker og fremførte rollespill”.
Lærer for 5. Klasse ved Østgård skole, Årnes

”Takk til aksjon tXt 2000!”
Jon Lunde og Thor Sørlie, lærere for 7.klasse ved Folkvang skole, Halden

”Min 7. klasse har deltatt med liv og lyst i konkurransen. Fint opplegg, og bra spørsmål! Vi skal nå fortsette helenovember med ”Prosjekt Leselyst” og lese hele bøker.tXt 2000 var et kjempefint motiveringsopplegg til dette!”
Joran Kristoffersen, Fredrikstad

Finn ordet

For tredje år på rad arrangerte Foreningen !les en landsomfattende aksjon rettet mot 10-13 åringer. ”Finn ordet” var tittelen på fjorårets konkurranse – en ordgåte der de som var med leste i 18 tekstutdrag fra nye bøker. Ved å svare på spørsmål knyttet til bøkene kom deltakerne frem til ett eller to løsningsord. Målet med ”Finn ordet” var at fordypning i tekstutdrag og lek med bokstaver og ord, skulle stimulere til økt leseglede.

Tiltaket involverte aktiviteter i folke- og skolebibliotek, i bokhandelen og i klasserommet i hele oktober.

Antall deltakere

40.000 enkeltpersoner fra hele landet deltok i aksjonen i 2000. Det er fire ganger så stor oppslutning sammenlignet med i -99. Omkring to tredjedeler av deltakerne var skoleklasser og lærere, mens en tredjedel av deltakerne bestod av enkeltpersoner, og mindre grupper, bibliotekarer og bokhandlere.
Vinnere

I november ble det trukket ut 30 vinnere blant tusenvis av riktige svar. Alle 30 vinnere mottok bokpakker med 30 bøker i hver pakke, i midten av desember. 19 gruppevinnere – en fra hvert av landets fylker – får i tillegg besøk av en forfatter i løpet av våren 2001.

Dramatisering

Alle skoleklasser som var med i årets aksjon ble også invitert til å video-filme en dramatisert versjon av en av tekstene. Utdrag fra de to beste bidragene ble publisert på NRK 1 i programmet ”Etter skoletid i desember. Vinnere ble: 1. og 2. premie: Brusdal skole, Skodje, 3. premie: Grindhaug skole, Åkrehamn

Nett-aktiviteter

På nettstedet www.txt.no kunne en sende inn bokomtaler, løse kryssord, stemme på bøkene som var med i ”Finn ordet” og lese mer om forfatterne. Nettstedet har normalt ca. 100 treff per dag. I aksjonsmåneden var det mellom 400-500 treff daglig.

«Nettsidene deres har vært helt supre. Vi har brukt dem i undervisningen og kommer til å bruke dem videre.»
Ragnhild Lenes Johansen, Mjøndalen skole

Offisiell åpning

Prosjektleder for !les, Puline Munch Brudal, åpnet årets leseaksjon med å vise til de 18 bøkene som er med i konkurransen «finn ordet». Gjellerås skole bidro med utdrag fra musikalen «Latterskrinet». Statssekretær Ingebrigtsen fremhevet at kulturdepartementet vil satse sterkere på å planlegge tiltak innenfor kultur og lovet !les 800.000 kr på budsjettet for 2001.

Informasjonshefte 1 og 2

Det ble sendt ut to fyldige informasjonshefter som ble distribuert til alle landets skoler, bibliotek og bokhandlere, våren 2000.

Organisering – Prosjektgruppe

En prosjektgruppe bestående av representanter fra foreningens samarbeidspartnere og medlemmer, har samarbeidet om Aksjon tXt 2000 med tittelen ”Finn ordet”.

Prosjektgruppens medlemmer i aksjonsperioden bestod av:

– Anne Schiøtz, Den norske Bokhandlerforening,
– Hanne Kiil, Norsk barnebokinstitutt
– Terje Kolstad, De norske Bokklubbene
– Ingeborg Thirud, Statens bibliotektilsyn
– Guri Vesaas, Samlaget
– Toril Andersen, Biblioteksentralen
– Runa Systad, Den norske Forleggerforeningen
– Marit Nicolaysen, Norsk Forfattersentrum
– Kåre Kverndokken, Høgskolen i Vestfold
– Pauline Munch Brudal, !les

Organisering – Arbeidsgruppen

Arbeidsgruppen som utarbeidet innholdet i ”Finn ordet” bestod av:

– Hanne Kiil, Norsk barnebokinstitutt
– Jon Ewo, forfatter
– Anne-Stefi Teigland, litteraturviter
– Pauline Munch Brudal, !les

Mediekontakt og omtale

I alt har vi registrert 77 omtaler av aksjonen i nasjonale og regionale medier. Ifølge en medie-analyse Observer har gjort for Bokklubbene skårer !les høyt både med hensyn til antall omtaler av aksjonen i presse og etermedier og med hensyn til graden av positiv omtale.

Forbedringer basert på erfaringer fra 2000

Enda bedre annonsering til skolene:

– legge ved følgeskriv
– annonser i skolebladene
– motivere bokhandlerne ved å tilrettelegge ennå bedre for dem

Pauline Munch  Eriksen,  2000