2000: Finn ordet

For tredje år på rad arrangerte Foreningen !les en landsomfattende aksjon rettet mot 10-13 åringer.

Hvem, hva, hvor og hvorfor?
”Finn ordet” var tittelen på fjorårets konkurranse – en ordgåte der de som var med leste i 18 tekstutdrag fra nye bøker. Ved å svare på spørsmål knyttet til bøkene kom deltakerne frem til ett eller to løsningsord. Målet med ”Finn ordet” var at fordypning i tekstutdrag og lek med bokstaver og ord, skulle stimulere til økt leseglede. Tiltaket involverte aktiviteter i folke- og skolebibliotek, i bokhandelen og i klasserommet i hele oktober.

Dramatisering
Alle skoleklasser som var med i årets aksjon ble også invitert til å video-filme en dramatisert versjon av en av tekstene. Utdrag fra de to beste bidragene ble publisert på NRK 1 i programmet ”Etter skoletid i desember.

Nett-aktiviteter
På nettstedet www.txt.no kunne en sende inn bokomtaler, løse kryssord, stemme på bøkene som var med i ”Finn ordet” og lese mer om forfatterne. Nettstedet har normalt ca. 100 treff per dag. I aksjonsmåneden var det mellom 400-500 treff daglig.

Antall deltakere
40.000 enkeltpersoner fra hele landet deltok i aksjonen i 2000. Det er fire ganger så stor oppslutning sammenlignet med i -99. Omkring to tredjedeler av deltakerne var skoleklasser og lærere, mens en tredjedel av deltakerne bestod av enkeltpersoner, og mindre grupper, bibliotekarer og bokhandlere.

Vinnere
I november ble det trukket ut 19 gruppevinnere fra hvert fylke, og hver av disse samt 11 enkeltpersoner fikk i desember tilsendt bokpakker á 30 bøker. Navn på de totalt 30 vinnerne ble publisert på nettstedet i desember (se vedlegg: oversikt over hvilke forfattere som besøker hvilke vinnere).

Informasjonshefte 1 og 2
Det ble distribuert to informasjonsbrosjyrer til skoler, bibliotek, bokhandlere og medier. Den første brosjyren ble sendt i slutten av februar, den andre ble distribuert i mai. Påmeldingsfristen var 24. juni.

Kurs i Bergen
Det ble holdt kurs for lærere og bibliotekarer ved Hordaland Fylkesbibliotek 19. september.
Målet med kurset var å vise hvordan Aksjon tXt og ”Finn ordet” kunne innlemmes i norskundervisningen i 5. 6. og 7. klasse. Det var ca. 40 deltakere med på kurset, og det var stor interesse for å gjenta kurset også i 2001. (Se vedlagte program).
Offisiell åpning

Åpningen av Aksjonen gikk av stabelen på Victoria teater. Statssekretær Roger Ingebrigtsen holdt åpningstalen i Kulturministerens sted. Innslaget ved elevene fra Gjellerås skole som fremførte et utdrag fra Latterskrinet av Hogne Moe var svært vellykket. I tillegg til gjester og samarbeidspartnere fra bransjen var NRK TV, Østlandssendingen, Kulturnytt og Kulturbeite samt Aftenposten, NTB og Romerikes blad tilstede under åpningen

Rapport

40.000 enkeltpersoner fra hele landet deltok i aksjonen i 2000. Les sammendrag her.

Les mer

Vinnere

30 vinnere ble trukket ut blant tusenvis av riktige svar. Totalt har 40.000 enkeltpersoner fra hele landet deltatt i konkurransen ”Finn ordet”.

Les mer