Meninger og innlegg

Her finner du debattinnlegg, kronikker og meninger fra Foreningen !les.

Seminar: Litteraturpolitikk for 2020-tallet

Torsdag 18. juni inviterte Forleggerforeningen ulike aktører til jubileumsseminar på Litteraturhuset i Oslo. Tema var Litteraturpolitikk for 2020. Her kan du lese innlegget til daglig leder i Foreningen !les, Silje Tretvoll.

Les mer

Høring i familie- og kulturkomiteen

Foreningen !les deltok på høring i familie- og kulturkomiteen 21. oktober vedrørende Prop. 1 S (2019-2020) Statsbudsjettet 2020. Les hva vi brukte våre 3 tilmålte minutter til å snakke om.

Les mer

Innspill til Barne- og ungdomskulturmelding fra Foreningen !les

Målet med barne- og ungdomskulturpolitikken er å gi alle barn og unge over hele landet et best mulig kunst- og kulturtilbud. For å oppnå dette er det bra at Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet har gått sammen om å lage en egen kulturmelding for barn og ungdom. Dette er en viktig målgruppe som fortjener økt fokus. Vi mener følgende punkter er avgjørende i det videre arbeidet:

Les mer

Bedre lesekondis krever et variert treningsprogram

Vi må utforme en nasjonal lesestrategi som inkluderer ulike lesere i hele landet uavhengig av hvor god eller dårlig lesekondis en har. Det skriver Ole I.B. Storø i en kommentar som står på trykk i Periskop 25. september 2019.

Les mer