Meninger og innlegg

Her finner du debattinnlegg, kronikker og meninger fra Foreningen !les.

Kommentar: Litteratur som mål eller middel

Mandag 13. september er det Stortingsvalg og vi kan velge mellom et tjuetalls partier. Ønsker du deg en politisk satsing på lesing, er det enklere. Valget står i hovedsak mellom to ulike tilnærminger.

Les mer

Leseglede hele året

Sommerles er over for i år. Nok en gang med imponerende tall. Nå er det viktig at sommerens leseglede videreføres og utvikles videre inn i de neste årstidene.

Les mer

Lesende ungdom fortjener oppmerksomhet!

I Ungdommens kritikerpris 2020/21 var Vågsbygd videregående skole en av juryklassene. I et innlegg i Aftenposten 13. mai kritiserer lærer Arne Jørgen Løvland kvaliteten i de nominerte bøkene og prisen for å virke mot sin hensikt. Prosjektansvarlig i Foreningen !les, Petra Helgesen, fikk et kort tilsvar på trykk i Aftenposten 19. mai. Her er den opprinnelige versjonen av hennes tilsvar.

Les mer

Opprop: Visjon om et leseløft

Skal Norge fortsatt ha et lesende folk, må noe gjøres. Et samlet språk- og litteraturfelt i Norge inviterer til et løft for litteratur og lesing og fremhever fem punkter for kunnskaps- og kulturpolitikken.

Les mer

Kronikk: Lystlesing viktig for landet

«Litteraturformidling er sentralt i arbeidet med å få barn og unge til å bli glade i bøker og litteratur. Riktig bok må nå riktig leser til rett tid for å skape leselyst.» Det skriver blant annet daglig leder i Foreningen !les, Silje Tretvoll. i en kronikk i Dagsavisen 2. februar 2021. Les kronikken her.

Les mer