Meninger og innlegg

Her finner du debattinnlegg, kronikker og meninger fra Foreningen !les.

En ny leselyststrategi for en bedre lesekultur

Regjeringa har lovet en ny leselyststrategi. Foreløpig er det usikkert hva den vil inneholde. Skal vi sikre en vellykket strategi og treffsikre tiltak, bør den ha ambisjoner om å bygge en kultur for lesing og innhente mer kunnskap om barn og ungdoms lesevaner.

Les mer

Kommentar: Veier til leselyst

I arbeidet med å bygge en kultur for lesing er lærere og bibliotekarer blant de viktigste aktørene. Men grunnlaget for livslang leselyst må begynne før barna når skolealder.

Les mer

Bokprat: Litteraturens kraft i møte med vanskelige temaer

Hvordan kan litteratur brukes til å åpne dialog rundt de vanskelige temaene i klasserommet? Kan en bok bidra til empati, skape bånd og tilhørighet? Og hva er lærerens rolle i dette? Dette er noen av spørsmålene som Foreningen !les vil se nærmere på i pilotprosjektet Bokprat denne høsten.

Les mer

Foreningen !les: 25 år i leselystens tjeneste!

Siden starten i 1997 har Foreningen !les utviklet seg til å bli en organisasjon som driver både veletablerte kjernetiltak og nyskapende formidlingsprosjekter. Samarbeid med norsklærere og bibliotekarer har vært spesielt viktig for foreningen gjennom 25 år.

Les mer