Meninger og innlegg

Her finner du debattinnlegg, kronikker og meninger fra Foreningen !les.

Kommentar: Litteratur til alle

Det er hyggelig at Arne Svingen i sitt innlegg omtaler Foreningen !les som leselystorganisasjonen «vår». Det betyr at han har eierskap til foreningen. Siden det fortsatt ser ut til å virke uklart hva Foreningen !les sin posisjon er, skal jeg prøve å oppklare noen av Svingens mange spørsmål.

Les mer

Kommentar: Ikke helt etter boka

I vår iver etter å utvide litteraturbegrepet for å gjøre litteraturen mer attraktiv for barn og unge, må vi ikke glemme at den allerede har et unikt format i papirboka. Les Ole I.B. Storøs svar til Øystein Espe Bae ved NBI sin kronikk, «Kva skal vi leve av etter boka?»

Les mer

Kommentar: Litteratur som mål eller middel

Mandag 13. september er det Stortingsvalg og vi kan velge mellom et tjuetalls partier. Ønsker du deg en politisk satsing på lesing, er det enklere. Valget står i hovedsak mellom to ulike tilnærminger.

Les mer