Meninger

Her finner du innlegg, kronikker, høringsinnspill og artikler knyttet til vårt arbeid.

Fleire nynorske bøker, takk!

Sidan 2016 har Tid for ti formidla nynorske bøker til elevar på sjuande trinn i heile Noreg. Bøkene engasjerer, skapar gode samtalar i klasseromma og blir lånte ut på biblioteka. Likevel: Vi ønskjer oss fleire nynorske bøker for unge lesarar, og håper fleire forlag tek oppfordringa.

Les mer

Stortingsmeldingen om ungdomstid og 5.-10. trinn

Foreningen !les har levert innspill til Stortingsmeldingen om ungdomstid og 5.-10. trinn. I vårt innspill ønsker vi å fremheve lesing og litteraturens betydning for elevmedvirkning, dannelse og klassemiljø, og skolebibliotekenes og skolebibliotekarenes viktige rolle når det gjelder skolemiljø og laget rundt eleven.

Les mer

Kommentar: Gutter som leser

– Gutter leser feil litteratur, mener Helene Asphaug, ansatt i bokhandel, i en replikk på NRK Ytring. – Nok et innlegg som bidrar til å svartmale og stigmatisere gutter som lesere, skriver Eira Kluge i Foreningen !les i dette innlegget.

Les mer