Klart for Bokslukerprisen

Foreningen !les etablerer Bokslukerprisen for elever på 6. trinn. Les mer om prisen og vår nye prosjektleder her.

Troels Posselt_NETT

Boksluker: Troels Jon Posselt (39) er prosjektansvarlig for Bokslukerprisen. Han er litteraturviter og har tidligere jobbet som lærer i norsk og fransk på ungdomsskole og videregående skole.

Hva er egentlig Bokslukerprisen?

– Bokslukerprisen er et helt nytt tiltak fra Foreningen !les. Det er en gratis, nasjonal leselystaksjon for 6. trinn. Foreningen !les har lang erfaring fra liknende tiltak i ungdomsskolen og den videregående skolen. Gjennom Bokslukerprisen ønsker vi å kombinere det beste fra disse tiltakene for å gi et kvalitetstilbud til elever på mellomtrinnet. Klasser som melder seg på mottar en gratis antologi med nye og gode utdrag fra et bredt utvalg av utgivelser som finnes for målgruppen 10-12 år. Elevene skal stemme på sine favorittutdrag. De fem beste utdragene utgjør de fem nominerte bøkene til Bokslukerprisen. Fem juryklasser over hele landet får i oppdrag å lese de nominerte bøkene og kåre en vinnerbok.

– I denne prosessen er det viktig for oss å få til et bredt samarbeid med lærere, skolebibliotekarer, foreldre, representanter for litteratursektoren med flere. Alle gode krefter som ønsker å stimulere til leselyst. Og så ønsker vi naturligvis å samarbeide med elevene for eksempel gjennom foreningenles.no, møter i klasserommene og gjennom responsgrupper. På den måten får vi tilbakemeldinger på både tekstantologien og kåringen, hvordan prosjektet virker og på ting som kan forbedres ytterligere.

Hvorfor er det viktig med en pris?

– Fordi arbeidet med en pris gir elevene tillit og ansvar og sørger for at deres stemme blir hørt. Gjennom å utfordre ungdommer til selv å gjøre seg opp sin mening om det de leser, har vi erfart at det skapes et sterkere engasjement for lesing og litteratur. Bokslukerprisen henvender seg til mellomtrinnet for å stimulere engasjement og leselyst på et tidspunkt som er avgjørende for den videre utviklingen av elevenes identitet som leser. Vi håper også at arbeidet med prisen vil kunne bidra til at de involverte elevene opprettholder leseinteressen i en periode der mange slutter å lese. I tillegg vil arbeidet med Bokslukerprisen løfte frem samtidslitteratur som er aktuell for målgruppa.

Hva er målsettingen med prisen?

– Målet med Bokslukerprisen er å stimulere elevenes leselyst og engasjement for lesing, samt vise fram spennende og aktuell norsk barnelitteratur med språk og innhold som er tilpasset leseren.

Hvem er målgruppa?

– Målgruppa er i første omgang elever på 6. trinn, men vi ønsker på sikt å utvide prosjektet til flere klassetrinn. I tillegg ønsker vi å gjøre det lettere for lærere, skolebibliotekarer og foreldre å få et overblikk over god, ny norsk barnelitteratur.

Hvem kan delta i Bokslukerprisen?

– Alle 6. klasser oppfordres til å melde seg på. I løpet av skoleåret 2014-2015 gjennomføres Bokslukerprisen som en pilot for 25 000 elever. Her er det førstemann til mølla. I tillegg trenger vi fem juryklasser som skal lese alle de nominerte bøkene og kårer vinneren. Samtlige skoler kan søke om å være juryklasse selv om man ikke er blant de 25.000 som mottar antologi.

Hvordan skal det fungere i praksis?

– Vi ser for oss at dette forløper i tre stadier. Først melder skoler seg på via foreningenles.no innen 15. juni. Påmeldingen kan foretas av for eksempel klassens kontaktlærer, norsklærere, skolebibliotekarer eller skoleledere. Videre får klassene som blir påmeldt et klassesett med antologier ved skolestart og setter i gang med lesingen. Når utdragene er lest, stemmer gruppen frem sine favoritter. De fem beste utgjør nominasjonen til Bokslukerprisen. Fem juryklasser blir så plukket ut til å lese de nominerte bøkene og kåre en vinner.

Når er aksjonsperioden?

– Elevene skal lese og velge seg sine favoritter i løpet av høsten 2014. Deretter leser juryklassene de nominerte bøkene og avgjør hvem som vinner. Vinneren av Bokslukerprisen avsløres på Verdens bokdag 23. april 2015.

Du har selv lærerbakgrunn. Hvilke fordeler gir det i arbeidet med Bokslukerprisen?

– Jeg har jobbet som norsklærer for ulike klassetrinn og har god kjennskap til lærerhverdagen. Jeg vet at den kan være utfordrende, men jeg vet også hvor spennende og gøy det er når undervisningen lykkes. Jeg tror først og fremst at min bakgrunn kan være et nyttig utgangspunkt for å lede et prosjekt som imøtekommer norsklærerens behov for god lese- og litteraturopplæring, det vil si behovet for gode og relevante tekster som motiverer elevene, og som kan inngå i brukbare, smidige og fleksible opplegg som knytter seg til læreplanens kompetansemål. Dessuten har jeg selv brukt materiell fra Foreningen !les i klasserommet og har erfaring med å la tekster og tekstutdrag inngå i ulike typer av undervisningsopplegg. Disse erfaringene tar jeg med meg inn i prosjektet og i arbeidet med lærerveiledningen som vil følge med antologiene.

– Jeg synes det er viktig at den litterære opplevelsen er sentral i arbeidet med litteratur. En variert og fleksibel leseopplæring, som tar utgangspunkt i elevenes leseopplevelser, er viktig for videre utvikling av leseferdighet, -kompetanse og leselyst. Elevene må få møte god litteratur, engasjerende tekster og tekster som møter dem der de er, og de bør få mulighet til å svare på dette møtet. Svaret kan ta ulike former – samtale, tekstbasert skriving, forståelsesoppgaver osv., men bør bidra til en formulering av lesingen og være del av en bevisstgjøring av den litterære opplevelsen – gjerne i en utveksling med andre meninger.

Hvilken rolle har lærerne i prisarbeidet?

– Elevene som deltar i prosjektet må velge sine favorittbøker i løpet av høsten, men lærerne står ellers fritt til å bruke prosjektet slik de vil. Elevene kan lese utdragene hjemme eller på skolen, direkte fra antologien eller på nett via foreningenles.no. De kan gjøre oppgaver på nett eller fra lærerveiledningen, og lydfiler til hvert av utdragene kan avspilles i klasserommene, hjemme eller andre steder. Jeg håper lærere vil la seg inspirere av tekstutvalget og lærerveiledningen, og at de vil bruke den ferske samtidslitteraturen for barn slik de ville brukt annen god litteratur. Slik legger vi til rette for en fleksibel og vellykket bruk av Bokslukerprisen.

– Vi anbefaler en ukentlig avstemning av utdragene og håper at elevene får tid og mulighet til å gi uttrykk for sine meninger gjennom samtaler, diskusjoner og debatter. Vi har erfart at slike samtaler bidrar til å fremme engasjement og leselyst. Jeg håper også at Bokslukerprisen kan føre til økt oppmerksomhet og kompetanse på ny norsk barnelitteratur slik at elever, lærere, foreldre og bibliotekarer lettere vil kunne finne frem til den litteraturen som gir leselyst.