Tid for ti: Aksjon for 7. trinn

Tid for ti er eit lesetiltak for elevar på 7. trinn. Hjartet i aksjonen er ein antologi med utdrag frå ti bøker på nynorsk.

Antologien blir sendt til påmeldte skular i januar kvart skuleår. Ei eiga nettside, www.tidforti.no, er knytt til aksjonen. Her er tekstane, bonusspor og lydfiler tilgjengelege. Det er aktivitetar og konkurransar under aksjonsperioden, og elevar har moglegheit til å  gje tilbakemeldingar på tekstane som er med i antologien. Til Tid for ti følgjer og ei rettleiing for lærarar.

Påmeldingsskjema

Tid for ti er ein leseaksjon for elevar på 7. trinn. Hjartet i aksjonen er ein antologi med utdrag frå ti nynorske bøker. Bruk påmeldingsskjemaet under og hugs at du bestiller klassesett, ikkje kor mange antologiar du vil ha. Eit klassesett inneheld 30 antologiar. Tekstar, lydfiler, konkurransar og lærarrettleiing blir tilgjengeleg på prosjektets heimeside, tidforti.no.

Les mer