Bokslukerprisen

Bokslukerprisen skal være et tilbud om en nasjonal leselystaksjon for elever på 6. trinn. Gjennom tiltaket er målet å skape en litterær pris som legger til rette for mer og økt selvstendig lesning av ny norsk barnelitteratur.

I det ligger det å presentere et bredt utvalg av utgivelser som finnes for målgruppen og utvikle skriftlige og muntlige ferdigheter blant elevene. Videre skal Bokslukerprisen bidra til å øke kompetansen blant lærere, elever, skolebibliotekarer og foreldre på ny norsk barnelitteratur, samt gi lærere og skolebibliotekarer mer kunnskap om litteraturkritikk og formidling. Den skal vise hvilken plass selvstendig lesning, barnelitteratur og leselyst har i læreplanen, og være med på å skape rom for litterært engasjement i skolen. På sikt er målet at Bokslukerprisen skal bli en pris som får status som viktig og essensiell i den litterære offentligheten.

I arbeidet med leselystaksjonen vil elever på 6. klassetrinn få tilbud om en tekstantologi med utdrag fra bøker i kategorien 10-12 år. Det skal legges opp til ukentlig lesing i antologien og elevene skal selv gi poeng til hvert utdrag. Etter at samtlige utdrag er lest og poengsummene registrert, vil de fem bøkene som har fått mest poeng nasjonalt, utgjøre nominasjonene til Bokslukerprisen.

Foreningen !les vil videre velge ut fem juryklasser fra hele Norge som får tilsendt leseeksemplarer av de nominerte bøkene. Juryklassene skal lese og kåre sin favoritt. Boken med flest stemmer kåres til vinneren av Bokslukerprisen. Materiellet skal være klart til skolestart høsten 2014 og prisutdelingen vil bli lagt til Verdens bokdag i april 2015.

Hva er Bokslukerprisen?

  Bokslukerprisen er en gratis og nasjonal leselystaksjon for barneskolen. Elever på 6. trinn skal stemme frem sine favoritter på bakgrunn av utdrag fra en antologi med tekstutdrag fra 10 bøker for målgruppen. Alle 6. klasser oppfordres til å melde seg på Bokslukerprisen og gjerne så fort som mulig. Skoleåret 2017-18 gjennomføres tiltaket som en […]

Les mer