Året rundt med Bokslukerprisen.

Hva skjer når?

date

Mai 2017
Skolene mottar informasjon om Bokslukerprisen til videreformidling på skolens læringsplattform.

Åpent for påmelding – 1300 klasser får plass.

Juni 2017

Siste frist for påmelding er 16. juni.

 

FASE 1: NOMINASJONSPERIODEN

August 2017

De påmeldte skolene mottar Boksluker-antologien før skolestart.

Med klassesettet følger bl.a. plakat, overraskelse til elevene og hjelp til å registrere seg på klassens side der avstemmingen foregår, og der det også finnes digitale lydfiler, utdrag og mye annet ekstramateriell.

Ukentlig lesing av de ti utdragene i antologien med start i uke 35. Klassene leser ett utdrag i uken og avgir sin stemme på klassens side. Leseperioden strekker seg fra uke 35 til og med uke 45 (11 uker inkl. høstferie).

September 2017

Klassene leser utdrag og avgir sin stemme.

Aktiviteter, konkurranser og premier på nettsiden.

Oktober 2017

1. oktober er siste frist for å søke plass som juryklasse.

Klassene fortsetter å lese utdragene i Boksluker-antologien og å bruke de digitale ressursene.

November 2017

Klassene leser de siste utdragene, stemmer og nominerer fem favoritter innen 9. november.

Lærer evaluerer deretter prosjektet ved hjelp av tilsendt spørreskjema.

Offentliggjøring av den nasjonale nominasjonsprosessen: hvilke fem bøker har oppnådd høyest poengsum og skal kjempe om verdens første Bokslukerpris?

 

FASE 2: JURYPERIODEN

Desember 2017

De fem juryklassene mottar leseeksemplarer av de fem nominerte bøkene.

Juryklassene får dessuten besøk av superinspirator.

Klassens lærer og skolebibliotekar får lærerseminar.

Desember 2017 – april 2018

Juryklassene leser de fem nominerte bøkene i sin helhet og stemmer frem favoritten deres. Resultatet av avstemmingen avgjør hvem som vinner Bokslukerprisen.

April 2018

Vinneren av Bokslukerprisen 2018 avsløres på et storstilt arrangement i Oslo på Verdens bokdag, 23. april.