Utvidet oppgavesett

Dette er en utvidet versjon av oppgavesettet i den trykte lærerveiledningen som følger tXt 15.
Oppgavene er utarbeidet av lærer og kritiker Guro Havrevold i samarbeid med Foreningen !les. 

Innhold

  1. Spørsmål til utdragene
  2. Sammenlingningsoppgaver
  3. Generelle oppgaver

1. Spørsmål til utdragene
Siw Wyller: Hockeysveis fører til dårlige rim. Cappelen Damm 2012

1.    Hva er et danseband? Spill en dansebandlåt i klassen.
2.    Hva er hockeysveis? Når var det mest populært?
3.    Tegn deg selv med den verst tenkelige frisyren. Hvordan ville du ha følt deg, om du måtte gå på skolen en dag med det håret? Hva kan det fortelle om hva frisyren betyr for selvfølelsen?
4.    Fortell hendelsen fra Gunns synsvinkel. Få fram hva hun føler og hvordan hun opplever Lazzes sang.
5.    Teksten bruker humor som virkemiddel. Hvilke episoder er morsomme? Hva gjør dem morsomme?
6.    Hva betyr det at noe er tragikomisk? På hvilken måte kan vi si at Lazzes sang til Gunn blir tragikomisk?
7.    Gå sammen 4 og 4 og dramatiser utdraget med Lazze, Gunn, Olivia og presten. Tips: Få fram humoren. Pass på snakke tydelig og ha pause de rette stedene for å få fram de pinlige situasjonene.
8.    Lag et humorisisk dikt med dårlige nødrim, forsøk å få til minst 4 verselinjer. Deretter et romantisk kjærlighetsdikt – også med rim. Framfør begge for hverandre.
9.    Hva er Tourettes syndrom? På hvilken måte kan det virke som Lazze har Tourettes?

Michael Morpurgo: War Horse: Krigshesten. Oversatt av Marie Dal. Cappelen Damm 2011
Tips: 1. verdenskrig er viktig tema i historieundervisningen, ofte på 9. trinn. Teksten egner seg godt som innfallsvinkel til perioden.

1.    Når var 1. verdenskrig? Hvilke land kriget mot hverandre?
2.    Hva kan man oppnå med å la en hest – framfor et menneske – fortelle om krigens gru? Tror du et menneske ville ha lagt vekt på andre ting enn Joey gjør?
3.    Hesten forstår det menneskene sier. I hvilken grad kan dyr forstå menneskelig tale?
4.    Undersøk hvordan Warren, Perkins og Nicholls blir beskrevet. Hvilket inntrykk får du av dem ut fra hvordan de bendler hesten?
5.    Mange mener at det gir gir ro og trygghet å være sammen med dyr. Les følgende tekst. http://www.buddy.no/aktuelt.aspxpageId=104&;articleId=451&news=1
6.    Skriv et sammendrag av teksten på sidemålet ditt.
7.    Skriv et dikt der du tar for deg forholdet mellom et dyr og et menneske.
8.    Hva er en skyttergrav, kavaleri og infanteri? Skriv ned 5 stikkord til hver av begrepene. Skriv deretter en kort forklaring for hvert av dem.
9.    Lag et fiktivt intervju med kavalerist Warren der du legger vekt på hans erfaringer fra krigen og hvilken betydning hesten Joey hadde for å holde motet oppe. Dramatiser det gjerne etterpå.
10.    Ta for deg begrepet «ære». Hva betyr det for deg? Muntlig runde i klassen. Ærbødig, ærefull, ærlig, ærbar er alle ord som kommer fra begrepet ære. På hvilken måte kan disse ordene ha noe å gjøre med ære? Kan du finne andre ord som har sitt utgangspunkt i ordet ære?

Tor Arve Røssland: Gamer. Mangschou 2011

1.    Gå sammen i gruppe og forklar ordene level, guild og gamer for folk som ikke er vant til å spille dataspill.
2.    Setningene er korte. Hva gjør det med teksten? Stikkord: spenning, intensitet. Syns du det gjør teksten enklere å lese?
3.    Skriv en tekst der hovedpersonen føler seg forfulgt. Forsøk å være bevisst på bruken av korte og lange setninger for å få fram spenningen.
4.    Spenningen bygger seg gradvis opp, både gjennom handlingen og gjennom skildringene av lys og lyd. Finn eksempler på skildringer og finn ut hva som gjør at de øker spenningen.
5.    Hva betyr eliksir?
6.    Teksten må sies å bevege seg mellom virkelighet og fantasi, der hovedpersonen ser ut til å bli mer og mer fanget i spillets fantasiverden. Finn eksempler på at hovedpersonen tviler på sine egne sanser.
7.    Sterke opplevelser fra film eller dataspill kan påvirke oss på ulike måter. Ta utgangspunkt i en gang du er blitt skremt eller urolig og skildre følelsen du hadde.
8.    Følgende nettsider tar alle opp dataspill og avhengighet. På bakgrunn av tekstene skal du skrive en saksartikkel der du informerer om dataspillavhengighet. Du skal vise ulike syn på temaet og til slutt konkludere der du summerer opp de ulike synene. Du skal ikke bruke deg selv eller dine erfaringer i denne teksten. Husk å oppgi kildene korrekt.
9.    Skriv deretter en tekst på sidemålet ditt der du vurderer din egen bruk av dataspill. I hvilken grad vil du si du er avhengig? Bruk kildene og begrunn svaret ditt godt.
http://nrksuper.no/super/supernytt/2011/11/23/avhengig-av-dataspill/
http://www.helsenett.no/index.php?option=com_content&;view=article&id=15588&Itemid=551
http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nordland/1.7857585
http://www.dagbladet.no/kultur/2008/01/18/524237.html

Becca Fitzpatrick: Fallen engel. Oversatt av Jan Chr. Næss. Gyldendal 2011

1.    Hva er en fallen engel?
2.    Utdraget gir flere frampek som antyder at det finnes sammenhenger og hendelser som verken leseren eller hovedpersonen helt forstår. Finn eksempler på det.
3.    Kontrasten mellom Patch og hovedpersonen virker ganske åpenbar. Hvilke trekk understreker det skumle og frammede med Patch? Stikkord: miljø, utseende, språk, handlinger.
4.    Teksten begynner og slutter med beskrivelse av hjemmet til hovedpersonen. Hvilke knep bruker forfatteren for å få få fram den uhyggelige stemningen?
5.    Lag en tegneserie av utdraget. Vær spesielt oppmerksom på å få fram stemningen i fortellingen
6.    Dramatisering: Lag et rollespill av samtalene mellom Patch og Nora.

Sunniva Relling Berg: Utfor. Samlaget 2011

1.    Da Lea svarte på spørsmålet i klasserommet om håndballkampene, sa læreren at det var feil. Noen av de andre fniste av dette. Hva tror du Lea følte?
2.    Hva tror du læreren følte da det etterpå viste seg at Lea hadde rett?
3.    Hvilke tegn og signaler bruker jentene for å stenge Mia ute? Finn minst fire eksempler på at de andre omtaler Mia negativt.
4.    Hvordan vil du beskrive forholdet Lea har til foreldrene?
5.    Finn eksempler på miljøskildringer i teksten. Hva slags inntrykk får du av stedene som blir beskrevet?
6.    Mange mener at noen dialekter er finere enn andre. Hvilke dialekter liker du spesielt godt? Forsøk å sette ord på hvorfor du liker akkurat den dialekten godt.
7.    Hvordan hadde Lea det mens hun var hjemme hos Lillian?
8.    Hvem tror du sendte SMSen som gjorde at Leas mor ikke kom for å hente henne? Hvorfor tror du den ble sendt?

Fabio Geda: I havet er det krokodiller. Oversatt av Jon Rognlien. Gyldendal 2011

1.    Hva menes med papirløs flyktning? Fra hvilke land kommer flyktningene til Norge?
2.    Finn Afghanistan på et kart og tegn opp reiseruten til Enaiatollah gjennom Asia til Europa. Regn ut omtrent hvor langt det er.
3.    Spiller det noen rolle om historiene vi leser er sanne? Ville historien ha gjort mindre inntrykk å deg om den var fiksjon? Begrunn.
4.    Det er første gang de ser havet og kjenner følelsen av havvann på beina. Hva er de overrasket over?
5.    Skriv en instruksjon om hvordan man ror til en som aldri har rodd før. Du må forklare hva en åre er, hvordan åren skal plasseres i båten, og hvordan man beveger årene for å styre båten. Tips: Skriv korte, tydelige beskjeder.
6.    Skriv et kort kåseri om å ro for første gang. Tips: bruk humor, overdriv, vær personlig og bruk sammenligninger.
7.    Gjenfortell handlingen fra Soltan eller Ali Husseins synsvinkel, gjerne på sidemålet ditt.

Jason og Fabien Vehlmann: De 100 000 dødes øy. Oversatt av Thomas Lundbo. Magikon 2012

1.    I denne serien tegner Jason alle figurene uten pupiller i øynene. Hvorfor? Hvilken effekt gir det?
2.    Hvorfor går sjømennene med på å lete etter skatten sammen med Gweny?
3.    Hva har kapteinen tenkt å gjøre med henne hvis de finner skatten?
4.    Gweny sier til to av sjømennene at hun kjenner «hemmeligheten» deres. Gjør hun det? Hvorfor sier hun dette til dem?
7.    Når de andre sjømennene kommer i land på øya, blir de overfalt av en gruppe med hetter over hodet. Hva slags våpen bruker de når de angriper sjømennene?
8.    Vi ser på slutten av tegneserien at det står «Bøddelskole» på porten.
a) hva er en bøddel?
b) hvorfor ville Bøddelskolen lokke til seg folk med falske skattekart?
9.    Vi får ikke vite hvorfor Gweny ville til denne øya. Hvorfor tror du hun ville det?
10.    Legg merke til fargebruken. Hvilken stemning skaper det røde/brune og det blå/grønne?
11.    Beskriv bildene der du tar for deg perspektiv, nærhet, farger, kontrast, realisme og detaljrikdom. Sammenlign med en annen tegneserie og forsøk å sette ord på det som er likt og ulikt.
12.    Skriv et resyme av historien på sidemålet ditt der du lar Gweny være jeg-forteller.

Lene Kaaberbøl: Eldprøva. Omsett av Øystein Rosse. Samlaget 2012

1.    Finn ut mer om Lene Kaaberbøl. Hvilke bøker har hun skrevet tidligere? Hvilke sjangre?
2.    Noen av kjennetegnene på sjangeren fantasy er at hovedpersonen(e) går gjennom en magisk portal til en magisk verden, og at de møter figurer som er magiske.
Hva er den magiske portalen og den magiske figuren(e) i denne teksten?
Kjenner du andre tekster (filmer, fortellinger, romaner) der personene først er i vante omgivelser, men så plutselig befinner seg i en annen verden?
3.    Hva slags vær er det i begynnelsen av teksten? Hvordan får leseren vite det? Hvilken stemning skaper det?
4.    Hva tror du skjer videre? Skriv et resyme av en mulig handlingsutvikling.
5.    Clara og Oscar er gode venner. Hvordan møttes de for aller første gang?
6.    Tegn den magiske skikkelsen slik den blir beskrevet i teksten.
7.    Hvordan reagerer Claras mor da Clara forteller henne hva hun så og opplevde i tåka? Hva forteller denne reaksjonen om hva Claras mor vet?

Bente Bratlund: Bebe. Mangschou 2011

1.    Hva er dysleksi? Hvordan tror du Bebe følte det da hun måtte lese høyt?
2.    Teksten tar opp et vanlig tema, nemlig konflikt mellom venninner, der den ene er populær og den andre føler seg utenfor. Tror du Sara har samme opplevelse av situasjonen som Bebe? Begrunn.
3.    Ville du valgt å være hjemme som Bebe? Begrunn.
4.    Om det kjem eit stjerneskot no, så kan eg ønskja meg noko. Men inga stjerne fell. Hva kan utdraget fortelle om Bebes situasjon?
5.    Dramatiser utdraget 4 og 4: Daniel, Bebe, Sara og Mamma.
6.    Skriv biodikt om Bebe.

Jan Henrik Nielsen: Høsten. Cappelen Damm 2011

1.    Hva kan de gule rundingene vise til?
2.    Hvilke tegn viser at det er høst? Kan høsten være et symbol? Sammenlign med andre årstider – hvilke følelser og verdier kan årstidene representere?
3.    Skriv fire dikt der du tar for deg årstidene. Forsøk å fange minner og stemning og kanskje verdier. Vær oppmerksom på bruk av rim, rytme, vokaler, sammenligninger, kontraster og andre virkemidler slik at du får frem det du vil uttrykke.
4.    Lag en tegneserie av utdraget. Bruk farger som understreker stemningen.
5.    Finn ut hva ordet dystopi betyr. Hvordan kan dette være en dystopi?

Harald Rosenløw Eeg: Gyldig fravær. Aschehoug 2011

1.    Hva tror du Sherpa driver med? Hva skal han levere? Hvorfor er det så viktig at han ikke vekker oppsikt?
2.    Kontrasten mellom det Sherpa gjør og det han ønsker og drømmer om, er ganske stor. Forklar.
3.    Hvilke frampek kan du finne i teksten?
4.    Blir du nysgjerrig på å lese videre i teksten? Hvorfor?
5.    Sherpa er ekstremt opptatt av å tolke tegn og signaler. Hvorfor?
6.    Temperatur, svette, kroppskontroll. Hva kan det fortelle om sinnsstemningen hans? Forklar hvorfor han er så opptatt av hvordan han virker på andre.
7.    Bruk kroppstemperatur for å skape stemning i en tekst. Velg selv sted og personer.

Lars Mæhle: Fuck off I love you. Samlaget 2012

1.    Lag biodikt om jeg-personen.
2.    Helt i begynnelsen av teksten bruker forfatteren virkemiddelet frampek. I hvilke setninger finner vi disse? Hva er hensikten med frampekene?
3.    Karl hvisker noe til Camilla, som hvisker videre til Maria. Hva tror du han sa?
4.    Hva legger fortelleren vekt på når han skildrer hvordan alkoholen begynner å virke på ham?
5.    … idet eg kom tilbake frå do, sat Maria til min store skrekk og glede framleis på same stad. Hvorfor tror du han både følte skrekk og glede over at hun fremdeles satt i sofaen?
6.    Jeg-personen tror at Maria ville ha reist seg og gått om ikke Karl hadde gitt ham mer øl. Hva tror du? Tror du hun ikke ville ha vært interessert i ham hvis de ikke hadde drukket?

Cassandra Clare: Demonenes by. Oversatt av Pål F. Breivik. Schibsted 2011

1.    Hvilke sammenligninger med «som» finner du på den første siden?
2.    Finn ut hva ordet pandemonium betyr og forklar hvorfor det brukes i teksten.
3.    Hva får du vite om gutten med rød jakke og blått hår, som forteller deg at han er ikke som de andre menneskene på klubben?
4.    Gutten med det blå håret omtaler de andre på klubben som «mundane». Finn den engelske betydningen av dette ordet i en ordbok eller på www.dictionary.com .
5.    Hvis gutten omtaler de andre menneskene på klubben som «mundane», hva sier det om hva han selv er?
6.    Dessuten, – tilføyde Simon, -har jeg blitt en sexgal transe som ligger med moren din. Jeg bare syntes du burde vite det. Hvorfor sier Simon dette til Clary?
7.    På side 84 står det Det var som om de plutselig hadde begynt å eksistere fra et blunk med øynene til det neste. Clary ser i et glimt gruppen som står inne på lageret, med den blåhårede gutten, de to svartkledde guttene og jenta med den lange hvite kjolen. Tegn scenen hun så slik det står beskrevet i teksten.
8.    Fordel roller og spill scenen. Tips: Kroppsspråket!
9.    Når det bryter ut slåsskamp mellom den blåhårede gutten og de andre, bruker de forskjellige «våpen». Hva bruker
a) gutten med det blå håret
b) Isabelle
c) Jace
10.    Referanser til andre kjente tekster om kjærlighetCathy og Julie og Elisabeth Bennet og lady Chatterley og Heathcliffe! Undersøk hvem de er.
11.    Kjenner du til andre litterære refereanser?
12.    Hva er utroskap?

Jandy Nelson: Himmelen begynner her. Oversatt av Hilde Stubhaug. Gyldendal 2011

1.    I denne teksten får du høre om Toby, Joe, Bailey og jeg-personen Lennie. Hvem er Bailey? Hva får vi vite om henne?
2.    Hva er Lennies forhold til Toby og til Joe? Hvem er Lennie egentlig forelsket i?
3.    Finn eksempler på at Lennie bebreider seg selv eller kaller seg selv nedsettende ting.
4.    Hvorfor bebreider hun seg selv og har dårlig samvittighet?
5.    Lennie sammenligner å kysse Joe med kyssene Cathy og Heathcliff må ha opplevd ute på heiene med sola stekende i ryggen i en verden som med ett flommer over av vind og muligheter. Hvem var Cathy og Heathcliff?  I hvilken bok finner vi dem?
6.    Lennie nevner også navnene Julie, Elizabeth Bennet og Lady Chatterley. Prøv å finne ut hvilke bøker disse figureme opptrer i, og hvilket tema som er felles i disse fortellingene.
7.    Det er ganske vanlig at tekster (bøker, filmer) viser til andre tekster. Kjenner du flere eksempler på det?

Paul Murray: Skippy dør. Oversatt av Vibeke Saugestad. Gyldendal 2011

1.    Teksten er preget av stor kontrast mellom de triste hendelsene og humor som virkemiddel. Hvordan synes du det fungerer?
2.    Skriv biodikt om Ruprecht.
3.    Dramatiser teksten.
4.    Sammenlign lengden på setningene, du vil se stor forskjell. Når brukes hva?Hvilken funksjon har det?
5.    Tegn Ed’s bar slik at du får med detaljene og fargene.
6.    Lag tegneserie av historien.
7.    Her finner du mange metaforer og sammenligninger. Finn eksempler som du liker. Ta utgangspunkt i disse eksemplene når du nå skildrer en person og et værelse du kjenner godt.

 2. Sammenligningsoppgaver

1.    Gamer og Villheks. Fokus på
•    skillet mellom virkelighet og fantasi
•    personskildring
•    miljøskildring
2.    I havet er det krokodiller og Warhorse. Karakterene er i ytterste fare, men bruker ulike strategier for å overleve. Fokus på
•    beskrivelse av fare
•    hvordan de takler smerte og sorg
•    vennskap
3.    Bebe og Fuck off I love you: Hvordan oppfører de seg overfor andre? Om de var vennene dine, hvilke råd ville du gitt dem? Fokus på
•    hovedpersonenes selvfølelse
•    miljøskildring
4.    I flere av tekstene har dyr viktige roller. Noen virker skremmende, andre trøster eller er morsomme. Finn eksempler og skriv hvilken funksjon de ulike dyrene får i de ulike tekstene. Oppgaven kan utvides til også å involvere hvordan dyr/insekter brukes som bilde på bestemte egenskaper. Bruk av besjeling i utdragene kan dessuten være tema for en mer omfattende oppgave.

 

3. Generelle oppgaver
1.    Skriv en skildring av et dyr du kjenner. Du skal fokusere på utseende, egenskaper, lukt og lyder.
2.    Elevene får tildelt hver sin person fra tXt-antologien. De får papir, saks og tegneutstyr. Målet er å tegne, klippe og lime et armbånd som understreker personligheten til karakteren. Noen vil kanskje også supplere med annen pynt/andre smykker.
3.    Plukk ut fine setninger og la det være første setning i en kort tekst du skriver.
4.    Hva syns du om de ulike tekstene? Ranger dem fra best til dårligst og gi en begrunnelse for valget ditt. Stikkord: personer, handling, skildringer, miljø, troverdighet, spenning, aktualitet.
5.    Utnevn to quizmastere som lager en quiz fra tXt 15. Ha quiz i klassen eller med lag fra alle klassene på skolen.