To-timersopplegg

Under finner du to opplegg som dere vil bruke ca. to timer på. Opplegg 2 krever kanskje litt mer tid enn opplegg 1. Opplegget kan brukes som en introduksjon til tXt 15. Sender klassen inn svar på quizen, blir dere med i trekningen av boksett med bøkene fra tXt 15.

Oppagavene er laget av Foreningen !les og lærer og kritiker Guro Havrevold.

Begge oppleggene baserer seg på utdragene fra følgende tekster:
Siw Wyller: Hockeysveis fører til dårlige rim (s. 4)
Tor Arve Røssland: Gamer (s. 24)
Becca Fitzpatrick: Fallen engel (s. 36)
Lene Kaaberbøl: Eldprøva (s. 78)
Harald Rosenløw Eeg: Gyldig fravær(s. 102)

Tips til førlesing av disse tekstene finner du her.

Opplegg 1:
Elevene deles i grupper på fem. Hver gruppe leser en av bøkene. Målet er at de sammen skal finne ut mest mulig om teksten. Hver elev på gruppen får hvert sitt ansvarsområde.

1.    Hvert gruppemedlem får en oppgave før de leser teksten stille.

Oppgavene:
– Gjenfortell handlingen
– Beskriv de ulike personene
– Hvor foregår handlingen? Beskriv miljøet.
– Hvordan er teksten fortalt? (1. person eller 3. person? Nåtid eller fortid? Etc.)
– Hvilke litterære virkemidler er brukt (Sammenligninger, metaforer etc.)?
– Hvordan er teksten skrevet (dialog, handlingsreferat, tankereferat etc.)?

2.    Hver elev forteller til de andre om sine funn.
3.    En fra hver gruppe legger fram et sammendrag av gruppens funn til resten av klassen.
4.    Quiz: Sett sammen grupper slik at hver gruppe er satt sammen av elever som har lest de forskjellige utdragene. Quizen finner du bakerst i tXt 15.

Send inn svar på quizen og vær med i trekningen av sett med alle bøkene i tXt 15 og på foreningenles.no. På foreningenles.no ligger også en utvidet quiz med spørsmål til alle tekstene i tXt 15.

Opplegg 2:
Del klassen inn i fem grupper som jobber med hver sin tekst.

Del 1: Alle på gruppen leser utdraget.

Del 2: Kreativ jobbing:

Dikt: Hockeysveis fører til dårlige rim-gruppa: Lag tullerim inspirert av de frekke rimene i teksten.
Design: Gamer-gruppa: Lag utkast til cover på dataspiller War of Faluza. Hva bør det være bilde av på forsiden for at man skal få riktig inntrykk av spillet? Hvilken stil bør brukes (tegning, fotografi?
Biografi: Gyldig fravær-gruppa: Finn ut mer om Harald Rosenløw Eeg som har skrevet Gyldig fravær: Hvor gammel er han? Har han gjort noe annet enn å skrive bøker?
Dramatisering: Fallen engel-gruppa: Lag et rollespill av samtalene mellom Patch og Nora.
Tegneoppgave: Eldprøva-gruppa: Tegn den magiske skikkelsen slik den blir beskrevet i teksten.

Alle gruppene framfører/presenterer det de har laget.

Del 3: Klassen deles opp i grupper og har quiz. Gruppene settes sammen sånn at hver gruppe til sammen har lest alle utdragene. Quizen finner du bakerst i tXt 15 og på foreningenles.no. På foreningenles.no ligger også en utvidet quiz med spørsmål til alle tekstene i tXt 15.
Send inn svar på quizen og vær med i trekningen av sett med alle bøkene i tXt 15.