tXt 15 og læreplanen

Å kunne lese er en grunnleggende ferdighet som norskfaget tar et særskilt ansvar for gjennom den første leseopplæringen og den videre leseopplæringen som foregår gjennom hele det 13-årige løpet. Lesing er både en ferdighet og en kulturell kompetanse.

Gjennom lesing får elevene del i tekstkulturen, og kan utvikle evnen til å tolke og forstå ulike tekster. Dermed får de erfaringer som gir mulighet for læring og opplevelse og for å forstå seg selv og kunne være deltaker i samfunnet.

Kompetansemål etter 10. årstrinn:
Elevene skal kunne lese og skrive tekster i ulike sjangere, både skjønnlitterære og sakspregede på bokmål og nynorsk: artikkel, diskusjonsinnlegg, formelt brev, novelle, fortelling, dikt, dramatekst og kåseri.

Oppgavene i lærerveiledningen er laget ut fra utvalgte mål i KL06 etter 10. årstrinn:

Oppgavene er av forskjellig vanskelighetsgrad. Flere kan brukes som utgangspunkt for muntlig diskusjon. Mange av utdragene egner seg til dramatisering, og en mulighet er å dele klassen slik at hver gruppe får ansvar for hver sin tekst.

Muntlige tekster
– uttrykke egne meninger i diskusjoner og vurdere hva som er saklig argumentasjon
– drøfte hvordan språkbruk kan virke diskriminerende og trakasserende
– delta i utforskende samtaler om litteratur, teater og film
– vurdere egne og andres muntlige framføringer
– gjennomføre enkle foredrag, presentasjoner, tolkende opplesing, rollespill og dramatisering, tilpasset ulike mottakere

Skriftlige tekster
– lese og skrive tekster i ulike sjangere, både skjønnlitterære og sakspregede på bokmål og nynorsk: artikkel, diskusjonsinnlegg, novelle, fortelling, dikt, dramatekst og kåseri
– bruke lesestrategier variert og fleksibelt i lesing av skjønnlitteratur og sakprosa
– begrunne egne tekstvalg med utgangspunkt i egne lesepreferanser og formålet med lesingen
– formidle muntlig og skriftlig egne leseerfaringer og leseopplevelser basert på tolkning og refleksjon
– gjenkjenne de språklige virkemidlene humor, ironi, kontraster og sammenligninger, symboler og språklige bilder og bruke dem i egne tekster
– uttrykke seg presist og med et variert og nyansert ordforråd i ulike typer tekster på bokmål og nynorsk
– vise hvordan tekster i ulike sjangere kan bygges opp på ulike måter

Sammensatte tekster
– tolke og vurdere ulike former for sammensatte tekster
– bruke ulike medier, kilder og estetiske uttrykk i egne norskfaglige og tverrfaglige tekster
– vurdere estetiske virkemidler i sammensatte tekster hentet fra kunst og reflektere over hvordan vi påvirkes av språk og bilder

Språk og kultur
presentere viktige temaer og uttrykksmåter i sentrale samtidstekster og sammenligne dem med framstillinger i klassiske verk fra norsk litteraturarv: kjærlighet og kjønnsroller, helt og antihelt, virkelighet og fantasi, makt og motmakt, løgn og sannhet, oppbrudd og ansvar

Tekstene kan plasseres i følgende temaer ut fra KL06:

Kjærlighet og kjønnsroller: Hockeysveis fører til dårlige rim, Fallen engel, Utfor, Bebe, Høsten, Fuck off I love you, Demonenes by, Himmelen begynner her

Helt og antihelt: Hockeysveis fører til dårlige rim, Warhorse – krigshesten, I havet er det krokodiller, De 100 000 dødes øy, Gyldig fravær, Skippy dør

Virkelighet og fantasi: Gamer, Villheks, Høsten, Demonenes by

Makt og motmakt: Warhorse – krigshesten, Fallen engel, Utfor, I havet er det krokodiller, Villheks, Bebe, Høsten, Gyldig fravær, Demonenes by

Løgn og sannhet: Fallen engel, Utfor, I havet er det krokodiller, Villheks, Gyldig fravær, Demonenes by, Himmelen begynner her

Oppbrudd og ansvar: Warhorse – krigshesten, Fallen engel, Utfor, I havet er det krokodiller, De 100 000 dødes øy, Bebe, Høsten, Gyldig fravær, Fuck off I love you, Himmelen begynner her, Skippy dør