Leselyst – Lost in translation

Foreningen !les setter gjennom dette prosjektet fokus på utfordringen med å skape leselyst hos flerspråklig ungdom.

leselyst_lost_in_translationForeningen !les setter gjennom dette prosjektet fokus på utfordringen med å skape leselyst hos flerspråklig ungdom. I april 2008 gjennomførte vi tre samlinger for ungdom fra språkgruppene urdu, arabisk og somali. Disse ungdommene fikk selv identifisere hindre til leselyst og hvordan disse kunne overkommes i skolehverdagen.

Her er noen av deres innspill:

 • sett av tid til lystlesing i skoletid!
 • dobbelt stress når all lesing skal ende ut i presentasjon eller oppgave; språkutfordringer gir ekstra belastning
 • ønsker seg flere bøker på morsmål i skolebiblioteket
 • ønsker seg større kunnskap og engasjement fra lærer og bibliotekar når det kommer til å lete opp litteratur på morsmål
 • ønsker seg tospråklige bøker norsk/morsmål, gjerne tilpasset ungdom
 • etterlyser flere nye bøker
 • etterlyser mer ungdomslitteratur
 • ønsker å få lese mer litteratur oversatt fra morsmål, og bruke denne litteraturen aktivt i undervisningen (f.eks. i særemner)
 • etterlyser større forståelse fra lærernes side når det kommer til kulturforskjeller
 • lærere kan bli flinkere til å bruke skolebiblioteket i undervisningen
 • viktig at læreren leser selv – fremstår som rollemodell
 • læreren kan bli flinkere til å formidle bøker med kunnskap, glede og engasjement
 • ta utgangspunkt i interessene til den enkelte elev for å stimulere til lesing på fritiden; viktig for å utvikle språk, forståelse av samfunnet, empati osv.
 • skolebiblioteket bør ha sofaer og lignende som frister til lystlesing

Skal det være en oversetter?

Ordet show betyr ikke det samme på engelsk og norsk, det vet en oversetter. Oversetteren har stor språklig kunnskap og oppmerksomhet om forholdet mellom språk. Oversetting er brobygging, og den gode oversettelsen er – og skal være – sentral i bevaring av det norske språket.

Norsk Oversetterforening tilbyr, i samarbeid med Foreningen !les, å sende en oversetter til din klasse for å delta i undervisningen. Prosjektet er støttet av Norsk kulturråd og de ti første oversetterbesøkene er derfor gratis. Skolen kan få besøk uansett, men må eventuelt betale oversetteren etter Forfattersentrums satser.

Norsk Oversetterforening tenker seg først og fremst at oversetteren kan delta i språkundervisningen og være med i diskusjon og samtale om hvilke utfordringer man står overfor når man skal gjenskape tekst fra ulike språk til godt norsk. Vi er åpne for innspill og vil velge oversetter ut fra de behovene dere har, så langt det lar seg gjøre.

NB! Ta direkte kontakt med Oversetterforeningen på: post@translators.no .