Lærerveiledning

Her er informasjon til lærere som kan være nyttig til årets aksjon.

Aksjon tXt: Den andre siden

den_andre_sidenKjære lærer!
Velkommen til årets leselystaksjon. Som lærer er du en av landets viktigste formidlere av litteratur. Vi håper å gjøre jobben litt enklere for deg gjennom landets eldste og største leselystaksjon. I denne utsendelsen vil du finne alt du trenger for å gjennomføre aksjonen i din klasse. I år har vi koblet prosjektet ”Leselyst – lost in translation” opp mot aksjonen, og i denne lærerveiledningen vil du få flere tips for hvordan arbeidet kan legges opp. Vi håper du som lærer også vil kose deg med de tekstene vi har valgt. Husk at din formidlingsglede smitter over på elevene!

Aksjonsperioden
Aksjonen har i år ingen offisiell oppstart. Materiellet kan derfor tas i bruk ved skolestart. Aksjonen avsluttes 1. desember, og det er viktig at dere får svart på konkurransen innen denne fristen. Det er selvsagt mulig å bruke aksjonsmateriellet utenom denne perioden, men da kan dere ikke regne med hjelp fra Foreningen !les. Alle prisvinnere blir kåret kort tid etter 1. desember.

Pocketbok
Det viktigste tiltaket i aksjonen er pocketboka. Hvert klassesett inneholder 30 bøker – en til hver elev. Bøkene får elevene til odel og eie. Hvis skolen ønsker et sett til gjenbruk, kan det bestilles via våre nettsider. I pocketboka er det utdrag fra 16 forskjellige bøker. Sjangermessig spenner utdragene fra tegneserier, illustrerte romaner og fagbøker, til romaner og noveller. Tekstene er valgt ut for å synliggjøre noe av det beste som er gitt ut i Norge det siste året. Vi har tatt hensyn til både kjønn, interesse og ferdighetsnivå når vi har gjort utvalget. Med andre ord vil kanskje ingen like alle tekstene, men alle vil kunne finne minst en tekst de vil utforske videre.

Hovedpoenget med aksjonen er å få elevene til å lese flest mulig av tekstutdragene. Dette kan gjøres på mange måter, men for oss i !les er det viktig at aksjonen blir en spore til lystlesing. Vi har valgt tekster det skal være lett å snakke om i klassen, men vi håper at dere også setter av god tid til å lese slik at elevene får nyte tekstene i fred og ro. Bruk gjerne et kvarter hver dag!

En av tekstene i boka er oversatt til henholdsvis urdu, arabisk og somali. Hvis du har elever som snakker et av disse språkene, er det fint om du gjør dem oppmerksomme på denne teksten. Bruk gjerne både den norske og den oversatte utgaven av ”På andre sida av Paris” til å bevisstgjøre elevene på språk og oversettelser. Engasjer de flerspråklige elevene dine i en slik aktivitet!

Det har desverre skjedd en feil med gjengivelsen av den arabiske oversettelsen i pocketboken. Vi ber om at du skriver og deler ut denne PDF-en: ny_eit_eksperiment til dine arabisk lesende elever.

DVD
Sammen med pocketbøkene følger det en DVD. Denne filmen legger grunnlaget for konkurransen, og er ment som en ekstra motivasjon for å lese hele boka.

Årets film er laget av unge talenter fra Mediefabrikken i samarbeid med stjerneregissørene Roar Uthaug og Katarina Launing, blant annet kjent fra ”Fritt vilt”. De har laget en kortfilm i grøsser-sjangeren hvor fem karakterer fra fem ulike tekster i pocketboka spiller hovedrollene. Gjennom dialogen og situasjonene som oppstår, skal elevene gjette seg fram til hvilken tekst hver karakter er hentet fra. Filmen varer i ca 15 minutter.

Konkurranse
Bakerst i pocketboka finnes et svarskjema som må være Foreningen !les i hende innen 1. desember. Konkurransen kan løses av klassen i felleskap eller av den enkelte elev. Individuelle svar blir med i trekningen av kule premier (se oversikt bak i pocketboka!). Klassen har mulighet til i fellesskap å vinne bokpakker. Det er ingen ting i veien for å sende inn både klasse- og enkeltsvar.

Vær oppmerksomme på at vi har laget to svarkuponger, en for klassesvar og en for enkeltelever. Gjennom hele aksjonsperioden vil vi hver uke legge ut en nettbasert konkurranse her. der vi kontinuerlig trekker vinnere som får bøker/lydbøker.

Lydbok
Lydbok er kun et tilbud til tXt-aksjonen, altså til ungdomsskolen. Årets lydbok er en Daisybok, dvs. at den har daisy-struktur og mp3 lyd. Boken kan avspilles i daisy-spiller, mp3-spiller, PC og mp3 kompatibel CD-spiller. Spornummer til hvert enkelt tekstutdrag leses i innholdsfortegnelsen, for å lette søkbarheten ved bruk av mp3 spiller. Lydboka er tilrettelagt og produsert av Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, og fire av de innspilte tekstene har vi fått fra Lydbokforlaget. Noen kan reagere på at de ikke har mottatt alle lydbøkene de har bestilt. Enkelte av bestillingene sto ikke i samsvar med bestilte bøker, så vi har gått inn og overstyrt antallet for å få en mer reell fordeling.

Plakat
I år følger det med aksjonen en plakat med oppfordring om å lese på flere ulike språk. Heng denne gjerne opp i klasserommet, skolebiblioteket og andre steder hvor elevene ferdes.

Tilbakemeldinger
Ved påmelding til tXt-aksjonen ble dere gjort oppmerksomme på at dere å svare på en nettbasert spørreundersøkelse i løpet av aksjonen. Det er viktig at dere setter av tid under arbeidet med aksjonen til å svare på dette mens elevene fremdeles har leseopplevelsene friskt i minne. Spørreskjemaet vil dere finne på våre nettsider, og dere vil også motta en e-post med link direkte til skjemaet.

Vi ønsker en så god aksjon som overhode mulig, og responsen fra både elever og lærere er avgjørende for hvordan vi skal utvikle aksjonen videre. tXt-aksjonen er blitt forankret i nasjonal strategi for kunst og kultur i opplæringen (KD), og er med det sikret videre drift fram til og med 2010, og forhåpentligvis lenger.

Lykke til med årets leselystaksjon!

Ketil Kolstad
– daglig leder –
Foreningen !les