2007: Bedrag

Årets tXt-aksjon - Bedrag, er den tiende tXt-aksjonen fra Foreningen !les.

Kjære lærere og bibliotekarer!
Velkommen til årets tXt-aksjon: Bedrag. Som lærer er du en av landets viktigste formidlere av litteratur. Vi håper å gjøre jobben litt enklere for deg gjennom landets eldste og største leselystaksjon. I år er det meldt på hele 160 000 ungdomskoleelever, noe som er ny rekord. Vi håper du som lærer også vil kose deg med de tekstene vi har valgt. Husk at din formidlingsglede er smittsom!

Aksjonsperioden

bedrag1_mediumAksjonen vil i år ikke få noen offisiell oppstart. Materiellet kan med andre ord tas i bruk ved skolestart. Aksjonen avsluttes 16. november, og det er viktig at dere får svart på konkurransen innen denne fristen. Det er selvsagt også mulig å bruke aksjonsmateriellet utenom denne perioden, men da kan dere ikke regne med hjelp fra Foreningen !les. Alle prisvinnere blir kåret og trukket ut kort tid etter den 16. november.

Pocketbok
I pocketboka er det utdrag fra 16 forskjellige bøker, inkludert en tegneserie, ett dikt og en fagbok. Hovedpoenget med aksjonen er å få elevene til å lese disse tekstutdragene. Dette kan gjøres på mange måter, men for oss i !les er det viktig at aksjonen blir en spore til lystlesing. Vi har valgt tekster det skal være lett å snakke om i klassen, men vi håper at dere også setter av god tid til å lese slik at elevene får nyte tekstene i fred og ro.

DVD
Sammen med pocketbøkene følger det en DVD. Årets film er en episode fra en reality-serie vi har skapt for anledningen. Vi spurte oss selv; hva ville skjedd om personer fra forskjellige bøker møtte hverandre i en lukket setting? Dermed lot vi 5 karakter fra forskjellige tekster i pocketboka flytte inn i reality-konseptet ?Politiskolen?. Vi lot dem få hvert sitt kriminelle rulleblad, og vinneren får bli politi og slipper ut av fengselet. Det ligger an til bedrag… Filmen varer ca 25 minutter.

Konkurranse
Konkurransen i årets aksjon går ut på å gjenkjenne hvilke karakterer (personer) i reality-serien som er hentet fra hvilke tekster. Vi har lagt ut en rekke hint som knytter person opp mot tekst, og vi vil anbefale elevene å se etter gjenkjennbare personlighetstrekk. Enkelte karakterer kan være mer åpenbare enn andre. Bakerst i pocketboka finnes et svarskjema som må være Foreningen !les i hende innen 16. november for at elevene skal få være med i trekningen av en scooter, iPod-er og mobiltelefon. Klassen har mulighet til i fellesskap å vinne bokpakker. Konkurransen kan løses av klassen i felleskap eller av den enkelte elev. Det er heller ingen ting i veien for å sende inn både klasse- og enkeltsvar. Vær oppmerksomme på at vi har laget to svarkuponger, en for klassesvar og en for enkeltelever.
Gjennom hele aksjonsperioden vil vi hver uke legge ut en nettbasert konkurranse på våre hjemmesider, www.txt.no , der vi kontinuerlig trekker vinnere som får bøker/lydbøker.

Lydbok
Årets lydbok er en Daisybok, dvs. at den har daisy-struktur og mp3 lyd. Boken kan avspilles i daisy-spiller, PC og mp3 kompatibel CD-spiller. Spornummer til hvert enkelt tekstutdrag leses i innholdsfortegnelsen, for å lette søkbarheten ved bruk av mp3 spiller. Den er tilrettelagt og produsert av Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek. Noen kan reagere på at de ikke har mottatt alle lydbøkene de har bestilt. Enkelte av bestillingene sto ikke i samsvar med bestilte bøker, så vi har gått inn og overstyrt antallet for å få en mer reell fordeling.

Plakat
På grunn av den sterkt økende interessen for tXt-aksjonen, har vi i år prioritert å øke opplaget av bøker på bekostning av å produsere plakat. Vi beklager derfor at dere i år ikke vil få tXt-plakat til å henge opp på skolen.

Nettsider
Nettsidene www.foreningenles.no for lærere og www.txt.no for elevene, er en viktig del av aksjonen. Her vil dere finne flere forslag til aktiviteter, adresser til andre som deltar i aksjonen, erfaringer fra andre steder og hjelp og råd til selve konkurransen. Nettsidene er klare i til aksjonen starter.

Tilbakemeldinger
Ved påmelding ble dere gjort oppmerksomme på at dere må svare på en spørreundersøkelse i etterkant av aksjonen. Det er viktig at dere setter av tid under arbeidet med aksjonen til å svare på dette mens elevene fremdeles har leseopplevelsene friskt i minne. Spørreskjemaet vil dere finne på våre nettsider, og dere vil også motta en e-post med link direkte til skjemaet.

Vi ønsker en så god aksjon som overhode mulig, og responsen fra både elever og lærere er avgjørende for hvordan vi skal utvikle aksjonen videre. tXt-aksjonen er blitt forankret i nasjonal strategi for kunst og kultur i opplæringen (KD), og er med det sikret videre drift fram til og med 2010, og forhåpentligvis lenger.

Lykke til med Bedrag!

Bokliste

Her er bøkene vi har hentet utdrag fra til årets aksjon.

Les mer