2005: Sant eller usant

Velkommen til årets tXt-aksjon: Sant eller usant. Foreningen !les tilbyr en ferdig pakke med undervisningsopplegg, pocketbøker og video til alle.

Velkommen!
Velkommen til årets tXt-aksjon: Sant eller usant. Med Harald Eia, Vera Micaelsen og Christian Marstrander i spissen, tilbyr Foreningen !les en ferdig pakke med undervisningsopplegg, pocketbøker og video til alle.

Målet med aksjonen er å gi ungdom mellom 13 og 16 år et positivt møte med litteraturen. Sant eller usant har 140.000 påmeldte, noe som er ny rekord.

guttAksjonsperioden

Offisiell oppstart er 13. september og aksjonen avsluttes 15. november. Dere trenger selvsagt ikke jobbe hele tida – perioden er så lang for å gi dere mer fleksibilitet til å passe opplegget inn i undervisningen. Det er sjølsagt også mulig å bruke aksjonsmateriellet utenom denne perioden, men da kan dere ikke regne med hjelp fra Foreningen !les. Alle prisvinnere blir kåret og trukket ut direkte på NRK2, torsdag 17. november.

Pocketbok
I pocketboka er det utdrag fra 11 forskjellige bøker, inkludert en tegneserie og ei billedbok. Dette er færre tekster enn tidligere år for å få variasjon i fontstørrelse og gi et litt mindre teksttungt uttrykk enn tidligere år. Hovedpoenget med aksjonen er å få elevene til å lese disse tekstutdragene. Dette kan gjøres på mange måter, men for oss i !les er det viktig at aksjonen blir en spore til lystlesing. Vi har valgt en del tekster det skal være lett å snakke om i klassen, men vi håper at det også blir tid til at elevene får nyte tekstene i fred og ro.

Video
Sammen med pocketbøkene kommer det en videokassett. På kassetten presenteres sju dramatiseringer av tekster fra pocketboka. Videoen varer i 15 minutter og inneholder to deler. I første del blir årets aksjon presentert av daglig leder i Foreningen !les, Aslak Sira Myhre. I andre del møter vi opptil flere noe tvilsomme bibliotekarer spilt av Harald Eia, som skal hjelpe lånere å finne de rette bøkene. Konkurransen går ut på å gjennomskue Eia: Hvilke av bøkene fra pocketboken forsøker han å formidle, har han hentet innhold eller karakterer fra? Biblioteker og bokhandlere som deltar vil også ha en kopi av videoen, i tillegg finner du den her.

Konkurranse
Konkurransen i årets aksjon går som i fjor ut på å gjenkjenne korte dramatiseringer fra videoen og koble dem til riktig tekst. Reglene for konkurransen blir nøye forklart i videoen. Bakerst i pocketboka finnes et svarskjema som må være Foreningen !les i hende innen 15. november for at elevene skal få være med i trekningen av en bærbar PC, IPod-er, bokpakker og DVD-er. Konkurransen kan løses gruppevis, av klassen i felleskap eller av den enkelte elev. Det er heller ingen ting i veien for å sende inn både klasse- og enkeltsvar. Vær oppmerksomme på at vi har laget to svarkuponger, en for klassesvar og en for enkeltelever.
Gjennom hele aksjonsperioden vil vi hver uke i tillegg legge ut en nettbasert konkurranse, der vi kontinuerlig trekker vinnere som får en valgfri DVD hver.

Lydbok
Årets lydbok er spilt inn som MP3 filer. Den kan avspilles ved hjelp av CD spiller eller DVD spiller som er mp3 kompatibel, eller på PC med en mp3 avspiller. CD-en er produsert av Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek. Utdragene er også produsert ved NLB med unntak av Svein og rotta på hesteryggen og Skammarteiknet som er produsert av Lydbokforlaget og Doppler som er produsert av Cappelen.

Samarbeid
105 biblioteker og 20 bokhandler deltar i årets aksjon. Her vil bøkene utdragene er henta fra være stilt ut, og noen steder vil de også ha andre aktiviteter i forbindelse med aksjonen. Vi håper at dere kan ta klassen med til bibliotek og/eller bokhandel i perioden og la elevene få muligheten til å skaffe seg bøkene utdragene er henta fra. På www.foreningenles.no finner dere en oversikt over de påmeldte. Det er også en god ide å samarbeide med disse om et forfatterbesøk i konkurranseperioden.

Nettsider
Nettsidene www.foreningenles.no for lærere og www.txt.no for elevene, er en viktig del av aksjonen. Her vil dere finne flere forslag til aktiviteter, adresser til andre som deltar i aksjonen, erfaringer fra andre steder og hjelp og råd til selve konkurransen. Nettsidene er klare i god tid før aksjonen starter.

Lykke til med Sant eller usant!

Bokliste

Her finner du en oversikt over bøkene vi har hentet utdrag fra til årets aksjon.

Les mer

Vinnere

Her finner du en oversikt over vinnerne av konkurransen til Sant eller usant.

Les mer