Ungdom mister lesesatsing

Med det nye kulturbudsjettet risikerer Foreningen !les å miste grunnstøtten. Det betyr en stopper for det vellykkete arbeidet med formidling og litteratur rettet spesielt mot ungdom.

Skrevet november 25, 2013 i Bibliotek, Bibliotek/lærer, Idrett, Lærer ungdomsskolen, Lærer videregående, Nyheter, Poesislam, Presse, Rein tekst, tXt-aksjonen, ungdom, Videregående Legg inn kommentar

Ungdom kan miste lesesatsing som en konsekvens av kutt i kulturbudsjettet. Her fra lansering av tXt-aksjonen i høst. Foto: Vibeke Røgler/Foreningen !les.

Ungdom kan miste lesesatsing som en konsekvens av kutt i kulturbudsjettet. Her fra lansering av tXt-aksjonen i høst. Foto: Vibeke Røgler/Foreningen !les.

Pressemelding fra Foreningen !les 25. november 2013

Foreningen !les står i fare for å miste driftsmidlene som et resultat av det nye kulturbudsjettet. Kulturrådet skal nå avgjøre hvem som blir berørt av de varslede kuttene. Midlene som Foreningen !les mottar utgjør grunnstøtten i organisasjonen, og er helt nødvendig for foreningens eksistens. De administrerer og drifter organisasjonen med 5,3 årsverk, samt finansierer tiltak i ungdomsskolen, den videregående skolen og på andre arenaer. Konsekvensene ved støttekutt kan bli fatale.

– Dette er kritisk for oss og betyr at vi må kutte i administrasjonen og prosjekter som rammer arbeidet med å heve ungdoms litteraturinteresse og leseferdigheter, sier fungerende daglig leder i Foreningen !les, Vibeke Røgler.

Biblioteksektoren, lærere og elever er bekymret for konsekvensene ved redusert støtte til Foreningen !les.

– De siste årene har en liten organisasjon som Foreningen !les gjort mer for å utvikle litteraturformidlinga i bibliotek og skole enn de fleste andre nasjonale aktører, både de offentlige og kommersielle. Styrk dette laget, sier biblioteksrådgiver ved Buskerud fylkesbibliotek, Stig Elvis Furset.

– Uprisen er et fantastisk verktøy som ligger klart til bruk hver høst, og et prosjekt som passer perfekt til den nye satsningen på ungdomstrinnet. Prisarbeidet gir motivasjon og mestring, sier lærer Hege Fjeld ved Lundenes skole i Troms.

– Foreningen !les gir ungdom en unik mulighet til å lære om samtidslitteratur gjennom Ungdommens kritikerpris, sier elev ved Hamar katedralskole, Lone Segbø Løvaas og får støtte av forfatter Helga Flatland:

– Foreningen !les er en av de viktigste litteraturformidlerne til ungdom. Gjennom Ungdommens Kritikerpris møtte jeg flere elever som kunne fortelle meg at de før prosjektet knapt hadde lest en bok, men som i etterkant hadde begynt å gå på biblioteket utenfor skoletid for å finne nye bøker å lese. Flere fortalte også om bedre lese- og språkferdigheter. Ved å kutte støtten til Foreningen !les vil færre ungdommer lese bøker, og dermed gå glipp av både unike verdifulle opplevelser og verdifull læring, sier hun.

– Innsatsen til Foreningen !les er i mine øyne helt uvurderlig og vesentlig for ungdom og lesning, legger forfatterkollega Lars Mæhle til.

Også idretten er urolig.

– Foreningen !les gjør et unikt og formidabelt arbeid for å synliggjøre kjernen i menneskelig utvikling hos barn og unge, nemlig litteraturformidling og inspirasjon til å lese. Uten boka, kunne jeg ikke blitt toppidrettsutøver, mener for eksempel tidligere Liverpool- og landslagsspiller, nå utviklingssjef for breddefotballen i Norges Fotballforbund, Stig Inge Bjørnebye.

Kontaktinformasjon:
Vibeke Røgler
Fungerende daglig leder
941 29 000/977 31 830 |
vibeke@foreningenles.no 

Ole Ivar Burås Storø
Informasjonsansvarlig
941 29 000/480 03 448
ole@foreningenles.no
www.foreningenles.no

Om Foreningen !les
Foreningen !les er en ideell organisasjon som ble etablert i 1997 og er støttet av medlemmer i litteratur- og formidlingsbransjen. Foreningen !les jobber for å fremme lesing gjennom ulike kjernetiltak og løpende prosjekter. Det overordnede målet til foreningen er at flere leser mer, men hovedmålgruppa er ungdom mellom 13 og 19 år.