Videregående

Ungdommens kritikerpris: Kven av desse er best?

Forfattar, kritikar og kulturjournalist i Vårt Land, Alf Kjetil Walgermo, ser i denne artikkelen nærare på bokåret 2023 og særleg dei fire nominerte bøkene til Ungdommens kritikarpris 2024. Teksten er basert på eit føredrag Walgermo heldt på lærarseminaret 1. februar.

Les mer

Sosial litteraturformidling på Årstad

David Kvamme Høvik er litteraturformidlar og bibliotekansvarleg ved Årstad vidaregåande skule i Bergen. For han heng det sosiale tett saman med litteraturformidling, og i podkasten «Årstad leser» får elevane snakke entusiastisk om bøker.

Les mer