Lærer ungdomsskolen

Uprisen søker nye juryklasser!

Vil din 9. klasse for skoleåret 2022/2023 kåre årets beste ungdomsbok neste år? Vi søker lærere og elever som ønsker å si sin mening om ungdomslitteratur. Elleve utvalgte 9. klasser utgjør den nasjonale juryen som kårer Uprisen – årets ungdomsbok. Neste år kan din klasse få det ærefulle oppdraget i ditt fylke! 

Les mer

Boktips: Folkehelse og livsmestring

Som tverrfaglig tema i skolen skal Folkehelse og livsmestring «gi elevene kompetanse som fremmer god psykisk og fysisk helse, og som gir muligheter til å ta ansvarlige livsvalg. I barne- og ungdomsårene er utvikling av et positivt selvbilde og en trygg identitet særlig avgjørende.» Vi har samlet et utvalg boktips for ulike aldersgrupper som kan passe inn i temaet.

Les mer

Podkast-konkurranse i tXt

I tXt-aksjonen Ut av skyggene arrangerer vi en podkast-konkurranse. Elevene får høre tre lydhistorier som de skal koble til utdrag i antologien.

Les mer

Rosende omtale av Faktafyk i Prosa

Tidsskriftet Prosa har anmeldt sakprosamagasinet Faktafyk som Foreningen !les lager for elever i ungdomsskolen. «Hele 2021-utgaven av Faktafyk gjennomsyres av en respekt for de unge», skriver blant annet kritiker Aasne Jordheim i omtalen.

Les mer