Nyheter

Kunngjøring av årsmøtet 2019

I henhold til Foreningen !les sine vedtekter kunngjøres det med dette at ordinært årsmøte er satt til mandag 13. mai kl. 13-15. Årsmøtet vil finne sted i rom 202 på Kulturhuset Sentralen i Øvre Slottsgate 3 i Oslo.

Les mer

Innspill til statsbudsjettet 2020 fra Aksjon skolebibliotek

Til tross for bred enighet fra forskere, fagfeltet og politisk hold om skolebiblioteket som en viktig kunnskapsressurs i skolen, gjøres det fortsatt lite for bedringen av bibliotektilbudet til norske skolebarn. I statsbudsjettet for 2019 var det kun nevnt ett sted: i forbindelse med lesestimuleringstiltak.

Les mer

Månadens bøker i januar

Bokåret 2019 har starta bra så langt med mange gode leseopplevingar. Her er nokre anbefalingar av bøker vi i Foreningen !les har lese i januar.

Les mer