Nyheter

Millionstøtte til Foreningen !les

I sine forslag til alternative statsbudsjetter for 2021 foreslår Arbeiderpartiet en støtte til Foreningen !les på to millioner kroner og Senterpartiet en støtte på en million kroner.

Les mer