Elev lager nye omslag til Petterson og Høvring

Liv Aarberg, fra juryklassen på Nordahl Grieg videregående skole, har som en del av særemnet laget nye omslag til to av de nominerte bøkene til Ungdommens kritikerpris 2012/13.

Skrevet april 26, 2013 i Bibliotek/lærer, Lærer videregående, Nyheter, Ungdommens kritikerpris, Videregående Legg inn kommentar

Liv Aarberg

Liv Aarberg har som en del av særemnet på skolen laget nye omslag til to av de nominerte bøkene til Ungdommens kritikerpris 2012/13

Etter å ha deltatt med klassen i Ungdommens Kritikerpris, valgte Liv Aarberg å jobbe med prosjektet til sitt særemne i kombinasjon av norsk- og mediefaget. Her lagde hun to nye bokomslag til to av bøkene, samtidig som hun skrev bokomtaler og gjennomførte skriftlige og muntlige besvarelser. Liv valgte å lage nye omslag til Jeg Nekter av Per Petterson, og Venterommet i Atlanteren av Mona Høvring.

Se det nye omslaget til Jeg nekter, og det det nye til Venterommet i Atlanteren.

Mens hun har jobba med dette, har Liv vært i kontakt med begge forfatterne. Vi tok en kort prat med henne om arbeidet.

Disse bokomslagene er den del av særemnet som du har levert. Hvorfor fokuset på bokomslag?

Jeg valgte å fokusere på bokomslag fordi omslaget til boken har veldig mye å si for at leseren skal velge akkurat den boken.  Som elev på påbygg med mediefag var det relevant å kombinere disse to fagene ved å levere nye bokomslag. Det finnes flere og ulike grunner for hvorfor jeg valgte de to bøkene, men viktige faktorer er f.eks. at min subjektive oppfatning av Jeg Nekter ikke stemmer overens med det originale bokomslagets konnotasjoner ovenfor hva boken handler om. Venterommet i Atlanteren lagde jeg som et pocketomslag, siden det er det som er mest vanlige innenfor bransjen.

Hvordan kom du fram til disse bokomslagene?

Det har vært en lang arbeidsprosess. Ved hjelp av idémyldring, prøvebilder, fordypning i forlags- og designbransjen og kontakt med fagpersoner og forfatterne selv, klarte jeg å komme fram til to sluttprodukter.

Hva synes forfatterne om de nye bokomslagene?

Begge har uttrykt at de liker de nye omslagene veldig godt, og at de stemmer overens med bokens innhold. Det har vært viktig for meg under oppgaven at forfatterne til bøkene selv mener at det er et passende omslag.

Nå som du har fått Ungdommens kritikerpris litt på avstand: Hva husker du best? Hva likte du i arbeidet med prisen?

Det jeg husker best er nok deltakelsen i storjuryen da vi bestemte hvem som skulle vinne prisen. Jeg likte godt mangfoldet i både bøkene og meningene til medelevene og de jevnaldrene. Det har også vært gøy og givende å fortsette videre med arbeidet ved å velge to av bøkene til fordypningsemnet.

Leser du noe nå?

Jeg leste nettopp Noe som hjelper av Mona Høvring som jeg fikk sendt i posten, og har så vidt begynt på Ut å stjæle hester. Det er ingen tvil om at arbeidet med Ungdommens Kritikerpris har gitt meg inspirasjon og lyst til å lese mer.