Presse

Pressemeldinger fra Foreningen !les.

LNU-konferansen 2024: Må vi lese heile?

LNU-konferansen 2024 arrangeres 15. til 16. mars i Stavanger. Årets tema er: «Må vi lese heile? Korleis styrke litteraturlesinga i klasserommet». Foreningen !les bidrar med egen programpost.

Les mer

Foreningen !les på Se og les 2024

Foreningen !les deltar på Se og les i Bergen i februar 2024. I forkant av konferansen arrangerer vi et miniseminar om litteratur, kritikk og medvirkning. Under selve konferansen er vi deltakere i panelet, Å skape lesere, og leder programposten, Uprisen: Leseren, kritikeren og forfatteren.

Les mer

PISA 2022: Lesing på dagsorden!

– De nye PISA-resultatene bekrefter den negative utviklingen vi har sett de siste årene når det gjelder leseferdigheter blant norske elever. Skal vi snu trenden, må lesing på agendaen både i skolen, hjemme og samfunnet for øvrig, sier daglig leder i Foreningen !les, Vibeke Røgler.

Les mer

Manifest om viktigheten av leseferdigheter

En rekke forskere fra EURead-nettverket har utarbeidet «The Ljubljana Reading Manifesto: Why higher-level reading is important». Foreningen !les er en del av EURead og støtter opp om dette manifestet.

Les mer