Ny nordisk barnebokkonferanse i 2025!

Norsk barnebokinstitutt, Foreningen !les og Leser søker bok viderefører Nordisk barnebokkonferanse sammen med Lillestrømbibliotekene. Den første konferansen vil arrangeres 22.-24. september 2025 i Lillestrøm kulturhus.

Skrevet mai 24, 2024 i Nyheter, Presse

Gjenoppstår: Et nytt NBBK blir arrangert i september 2025. Her fra NBBK i Stavanger i februar 2023.

Arrangørene vil også invitere inn de nordiske barnebokinstituttene og relevante samarbeidspartnere til samarbeid.

– Ved å ha et sterkt faglig program med et tydelig nordisk og internasjonalt perspektiv, skal vi fortsette den gode kunnskapsdelingen, kompetansehevingen og nettverksbyggingen denne konferansen har hatt lang tradisjon for, sier arrangørene.

Nordisk barnebokkonferanse har over flere år vært en samlende og førende drivkraft som en møteplass for den nordiske barne- og ungdomslitteraturen. Gjennom fem konferanser i regi av Sølvberget bibliotek i Stavanger, i hhv 2015, 2017, 2019, 2021 og 2023, ble det nordiske perspektivet løftet sammen med en rekke aktører. Målgruppen for konferansen var bibliotekarer, formidlere, forskere, forlag, forfattere, illustratører, lærere og andre med interesse for barne- og ungdomslitteratur i Norden. I august i fjor kom beskjeden fra Sølvberget om at NBBK legges ned.

– Sølvberget er veldig glade for at NBI, Foreningen !les, Leser søker bok og Lillestrømbibliotekene tar arbeidet med NBBK videre, slik at denne viktige møteplassen for barnebokfeltet i Norden består. Vi bidrar gjerne med erfaringsdeling, og ser fram til å delta på NBBK i september 2025, sier Sølvberget i en kommentar.

For spørsmål kontakt:
Nisrin Maktabi-Barkouki, direktør Norsk barnebokinstitutt
nisrin.maktabi.barkouki@barnebokinstituttet.no
Mobil: 40 200 116

Monica Helvig, daglig leder, Leser søker bok
mh@lesersokerbok.no
Mobil: 906 21 960

Vibeke Røgler, daglig leder, Foreningen !les
vibeke@foreningenles.no
Mobil: 977 31 830

Ragnhild Malfang, seksjonsleder, Lillestrøm bibliotekene
ragnhild.malfang@lillestrom.kommune.no
Mobil: 408 71 739