Eirik Toressønn Myrvold

Eirik går no i 9. klasse på Sagene skule i Oslo. Han har skrive bokmeldingar av tre bøker frå tXt-aksjonen av året som han likte særleg godt (sjå side 9 i Faktafyk).

Bokmeldingar er ein viktig sakprosasjanger og ikkje minst ein viktig sjanger i dagspresse og tidsskrifter/magasiner. Les du bokmeldingane i lokalavisa di? Korfor/korfor ikkje? Hadde du lese bokmeldingane om nokre av dei var skrivne av ungdom? Stolar du meir på ungdom som vurderer ei ungdomsbok enn vaksne?

Eirik sat også i redaksjonsrådet til Faktafyk 2012 og har hatt ein finger med i spelet både når det gjeld temautvalet, design og innhaldet i magasinet.

Epost: eirik.trsmrv@hotmail.com